Statspris till 14 meriterade konstnärer och konstsammanslutningar

Valtion taidepalkintojen kunniakirjat pinossa.

Valtion taidepalkintoja jaettiin 14 kappaletta. Kuvaaja: Vilhelm Sjöström

Statens konstkommissioner har fördelat statspriserna 2020 till meriterade konstnärer och konstsammanslutningar.

Det totala prisbeloppet är 226 000 euro. Statens konstpris kan ges som erkänsla för ett förtjänstfullt arbete som färdigställts under de senaste tre åren eller för en långvarig, förtjänstfull karriär eller verksamhet för branschen. 

Besluten om statspriserna fattas årligen av statens konstkommissioner i egenskap av Centret för konstfrämjandes experter. Beslutet om priset för barnkultur fattas av Centret för konstfrämjandes direktör. Ursprungligen skulle vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko dela ut priserna, men prisutdelningen har ställts in på grund av coronabegränsningarna. 

Statspriserna 2020

Statspriset för arkitektur: arkitekt Olavi Koponen 

Statspriset för filmkonst: filmproduktionsbolaget Tuffi Films Oy

Statspriset för scenkonst: scenkonsthuset Mad House Helsinki

Statspriset för scenkonst: gruppen för fysiskt clowneri och modern cirkus Kallo Collective 

Statspriset för litteratur: översättare Markku Päkkilä

Statspriset för litteratur: författare Antti Nylén

Statspriset för bildkonst: bildkonstnär Maria Duncker 

Statspriset för illustrationskonst: illustratör Marika Maijala  

Statspriset för barnkultur: bokförlaget Etana Editions 

Statspriset för mediekonst: bildkonstnär Hans Rosenström 

Statspriset för multikonst: kulturcentret Museum of Impossible Forms

Statspriset för formgivning: tjänstedesigner, inredningsarkitekt Tanja Jänicke

Statspriset för musik: tonsättare Eero Ojanen 

Statspriset för musik: tonsättare Lotta Wennäkoski

Prismotiveringar

Statspriset för arkitektur

Arkitekt Olavi Koponen (f. 1951) har haft en lång och förtjänstfull karriär särskilt inom träarkitektur. Han tog sin arkitektexamen vid Tammerfors tekniska högskola 1993, innan dess hade han studerat samhällsvetenskap i Moskva.

Småhus och semesterbostäder byggda i trä och ritade av Koponen väckte uppmärksamhet redan i början av 2000-talet. Deras arkitektoniska grepp undviker det ordinära samt huvudströmmen i samtidens arkitektur, vilket skapar personliga arbeten med avstamp i platsens och byggnadsmaterialets särdrag. Han har ritat bland annat huset Kotilo i Esbo (2006). Han har själv träffande beskrivit byggnaderna han ritat som tolkningar av förhållandet mellan natur och människa.

Koponen flyttade 2010 till Grenoble i Frankrike där han vid byrån r2k architecte har fortsatt sitt arbete särskilt inom högklassig träarkitektur i stor skala. Hans arbeten omfattar bland annat skolcentret Limeil-Brévannes samt daghemmet Tencin (2017). Koponen kan också utan tvekan betraktas som en betydande internationell ambassadör för finsk arkitektur.

Beslutet om statspriset för arkitektur fattas av arkitektur- och formgivningskommissionen. Statspriset uppgår till 14 000 euro.

Statspriset för filmkonst

Filmproduktionsbolaget Tuffi Films Oy premiärvisade i september 2019 tillsammans med 15 filmmakare, konstnärer, forskare och opinionsbildare kortfilmsserien Engångsföreteelser som skildrar kvinnors erfarenheter av maktbruk i privatlivet och samhället.

Skaparna av kortfilmsserien Engångsföreteelser handlade beundransvärt raskt och lyckades få ut projektets filmer på vita duken och TV just när #metoo-debatten gick som intensivast i Finland och världen. Engångsföreteelser-kortfilmerna är trots den snabba produktionstakten omsorgsfullt gjorda verk. De synliggör attityder och framhäver behovet av förändringar.

Engångsföreteelsers multimedialitet (biofilm, direktsändning och TV-sändningar) har garanterat filmerna en stor publik. Filmserien utforskar trakasserier som kvinnor upplevt i sin vardag fräscht, ur överraskande synvinklar och på ett debattväckande sätt. Av Engångsföreteelsers elva berättelser har sex varit grund för långfilmen En vanefråga.

Besluten om statspriset för filmkonst fattas av kommissionen för audiovisuell konst. Statspriset uppgår till 14 000 euro.

Statspriserna för scenkonst

Scenkonsthuset Mad House Helsinki som inledde sin verksamhet 2014 i Södervik har visat sin särprägel och nödvändighet genom att samla och uttrycka den skapande kraften hos ny, experimentell scenkonst. Scenhusets verksamhet var till en början säsongartad, men har år för år vuxit, fördjupats och blivit mångsidigare. Numera är verksamheten internationell och sker året om. Den mångformiga och mångstämmiga repertoaren består av såväl scenkonstverk, performanser, installationer, ståuppkomik, modern dans, ljus- och ljudkonst, barnföreställningar som workshoppar.

Mad House är speciellt också såtillvida att i verksamhetens kärna finns årligen en stor grupp skapare av scenkonst. Verksamheten utvecklas kollektivt av konstnärerna och konstgemenskapen som en plattform och kanal för såväl inhemska som internationella artister. Mad House kan inte identifieras genom vissa centrala konstnärer, utan det är ett genuint kollektivt projekt där varje konstnär och arbetsgrupp har en egen unik röst. Det gemensamma är strävan efter att nedmontera och förnya sceniska format och upplevelsesätt.

Besluten om statspriserna för scenkonst fattas av scenkonstkommissionen. Statspriset uppgår till 14 000 euro.

Kallo Collective är en grupp för fysiskt clowneri och modern cirkus som Jenni Kallo, Sampo Kurppa och Thom Monckton grundade 2011. Typiskt för Kallo Collectives verksamhet är mångkonstnärlighet, nätverksliknande samarbete och internationalisering. Den konstnärliga verksamheten framhäver gediget kunnande inom fysisk teater. De mångsidiga ordlösa moderna clowneriföreställningarna och föreställningskoncepten präglas av humor och fyndigt historieberättande. Det faktum att de grundande medlemmarna är internationella har bildat ramarna för gruppens mångfacetterade skapande.

Kallo Collective har med sin långsiktiga verksamhet och sitt aktiva nätverkande inverkat positivt på utvecklingen av det inhemska cirkusfältet. De strävar fördomsfritt efter att förnya sin konstart och öka den gemensamma verksamheten, vars värde och betydelse framhävs speciellt i denna tid. Ett exempel på gruppens intressanta aktiviteter är den internationella och konstnärligt högklassiga festivalen NouNous med fokus på fysiskt clowneri som arrangeras sedan 2017 i Helsingfors. Den fungerar som utvecklings- och experimentplattform för såväl cirkuskonstnärer som verk. NouNous liknar sina arrangörer: ett föreställningsevenemang som är öppet och präglat av gemenskap, nyfiket på experiment och tillgängligt för olika publiker.

Besluten om statspriserna för scenkonst fattas av scenkonstkommissionen. Statspriserna uppgår till 14 000 euro.

Statspriserna för litteratur

Översättare Markku Päkkilä (f. 1965) har översatt engelskspråkig skön- och facklitteratur till finska i närmare trettio år. Utöver författare från USA och Storbritannien har Päkkilä även översatt verk av bland annat sydafrikanska J. M. Coetzee. Under de senaste åren har han väckt uppmärksamhet med sina finska översättningar av Edward St Aubyns delvis autofiktiva Patrick Melrose-serie och Julian Fellowes milt ironiska romaner. Päkkilä sätter sig naturligt i författarens kläder och rullar framför läsaren upp det engelska klassamhället i hela dess erbarmlighet, kryddat med bitande humor. Lika naturligt och trovärdigt förflyttar han sig till USA på 1960-talet i Nickelin pojat, den finska översättningen av Colson Whiteheads skakande pojkhemsskildring The Nickel Boys. Päkkilä når känsligt textens nivåer från ömhet till grymhet och gör läsupplevelsen så njutbar att man knappt kan lägga boken ifrån sig. Han fick J. A. Hollos pris 2006.

Författare Antti Nylén (f. 1973) har i över 20 år skrivit och översatt skönlitteratur till finska. Nylén är en betydande skapare av 2000-talets nya essäistik, översättare av klassiker till finska, pjäsförfattare och offentlig debattör. Hans polemiska och politiska essäverk som Vihan ja katkeruuden esseet (2007) eller Häviö (2018) har väckt såväl beundran som motstånd. Essäproduktionen hos författaren, som har klassificerat sig själv som anarkovegan, dandy, katolik och feminist, innehåller material som kan tyckas rentav motstridiga. Dessa förenas dock av den frenetiska, men uttrycksmässigt exakta stilen till en oöverträfflig kulturkritik som läsaren är tvungen att skapa en egen relation till.

Som översättare har Nylén väckt mest uppmärksamhet för sina finska tolkningar av Charles Baudelaires poesi. Nyléns Pahan kukat är den första oavkortade finska översättningen av Les fleurs du mal, där Nylén till skillnad från sina föregångare avstår från versmått, väljer en fri strofform och borrar in sig i strofernas centrala innehåll.

Besluten om statspriserna för litteratur fattas av litteraturkommissionen. De uppgår till 14 000 euro.

Statspriset för bildkonst

Maria Duncker (f. 1963) är en exceptionellt mångsidig bildkonstnär. De senaste åren har hon setts framför allt som skapare av experimentella video- och medieverk, av vilka ett färskt exempel är verket Hevonen on häst på Galleria Sinne 2019. Det väsentliga i Dunckers produktion är ett djupt samband med och respekt för naturen och ekologi – redan innan dessa teman blev huvudström inom konsten.

Ursprungligen är Duncker utbildad till keramikkonstnär och skulptör. Många av hennes verk anknyter till scenkonstens kontexter. Verken förenas av en säregen helhetsmässighet, som konstverk byggda i paketbilar, offentliga konstverk på Sundholmsstranden och folkdräktsverk gjorda av plastpåsar. Därtill har hon varit kurator för och genomfört tvärkonstnärliga festivaler.

Besluten om statspriset för bildkonst fattas av kommissionen för visuell konst. Statspriset uppgår till 14 000 euro.

Statspriset för illustrationskonst

Marika Maijala (f. 1974) är illustratör specialiserad på bilderböcker för barn, barnboksförfattare och grafisk designer. Maijala har visat att det finns en efterfrågan på visuellt ambitiösa verk som utmanar barnlitteraturens huvudström både i Finland och internationellt. Maijalas illustrationer är samtidigt skissartat expressiva och grafiskt behärskade. Hon använder olika tekniker från akvarell till vaxkritor på ett övertygande avkopplat och säkert sätt.

Maijala har fått flera inhemska illustrationspriser, ingått i utländska urval av bästa barnböcker och utställningar samt varit nominerad för utländska priser. Maijalas senaste verk är bland annat Rosie springer och Suden hetki. Maijala har arbetat för nästan alla förlag i Finland som ger ut barnböcker.

Besluten om statspriset för illustrationskonst fattas av kommissionen för visuell konst. Statspriset uppgår till 14 000 euro.

Statspriset för barnkultur

Etana Editions är ett litet finskt förlag specialiserat på bilderböcker för barn som Jenni Erkintalo och Réka Király grundade 2014. Det har snabbt nått en uppskattad position på den inhemska barnlitteraturens fält. Förlagets böcker har ett rikt innehåll, fördomsfria illustrationer och högklassiga material. Etana Editions arbete framhäver i synnerhet betydelsen av illustrationskonsten i barnlitteraturen. Etanas tanke är att illustrationerna inte är underställda texten, utan en viktig del av hur historien berättas.

Förlagets ägare är också själva betydande illustratörer och författare av barnböcker. Det gedigna kunnandet uttryckligen inom bild och visuellt berättande avspeglas i förlagets verksamhet. Trots sin litenhet har förlaget och dess böcker fått många betydande priser och prisnomineringar. Etana Editions böcker är även kända utomlands. Bland förlagets medarbetare finns många professionella inom finländsk och internationell formgivning och grafisk design, vilket för sin del berikar den inhemska barnbokskonsten.

Etana Editions representerar ett nytt, skaparlett sätt att förlägga bilderböcker för barn i Finland. Det har snabbt lyckats skapa en helt ny generation finska barnböcker och har klarat sig i branschens utmanande kommersiella korstryck. Förlagets verksamhet är värdefull med tanke på bilderböcker och barnkultur i Finland: publicering av konstnärligt högklassiga bilderböcker i Finland samt internationalisering av högklassiga finska bilderböcker förstärker kunnandet och utvecklingen inom hela branschen i Finland.

Prisbelöningen av Etana Editions är ett erkännande för ett litet språkområdes säregna, innehållsdrivna och högklassiga bilderböcker och för två eldsjälars professionellt engagerade arbete.

Beslutet om statspriset för barnkultur fattas av Taikes direktör. Statspriset uppgår till 30 000 euro.

Statspriset för mediekonst

Bildkonstnär Hans Rosenström (f. 1978) har en lång skapande karriär och ett finstämt men starkt konstnärligt språk. Han använder teknologi med absolut utgångspunkt i innehållet, förenar rumslighet och ljud skickligt och säreget. Rosenströms öppna attityd till olika medier och tekniska lösningar blir till helhetsmässiga och estetiskt behärskade konstupplevelser. Kraften hos Rosenströms verk, som är både intellektuellt och emotionellt berörande, har även uppmärksammats internationellt.

Rosenströms verk har visats på internationella utställningar, som i Grekland på Schwarz-stiftelsens utställning Anatomy of Political Melancholy (2019), i Riga i Lettland på den internationella samtidskonstbiennalen Everything Was Forever, Until It Was No More (2018) och i Århus i Danmark på ARoS Triennalen The Garden – End of Times, Beginning of Time (2017). Utöver otaliga inhemska utställningar finns hans arbeten också i konstsamlingarna på Kiasma, Amos Rex och EMMA/Saastamoisen säätiö.

Finska Konstföreningen tilldelade Rosenström Dukatpriset 2011 och han var nominerad till Ars Fennica-priset 2015.

Besluten om statspriset för mediekonst fattas av kommissionen för audiovisuell konst. Statspriset uppgår till 14 000 euro.

Statspriset för multikonst

Kulturcentret Museum of Impossible Forms har funnits sedan 2017 i Gårdsbacka. Det drivs av en mångfacetterad grupp konstnärer och aktörer inom konstbranschen, som radikalt förnyar Finlands konstfält utifrån en minoritetsposition. Verksamheten sammanfattar meningen som försvarar etiska tillvägagångssätt: ingenting om oss utan oss. M{if} har snabbt nått en position som ett exceptionellt intressant, självständigt och multikonstnärlig rum i Helsingfors. Programmet har varit av hög kvalitet, ibland mycket lokalt, ibland internationellt och alltid samhälls- och normkritiskt. Traditionella indelningar mellan konstarter gäller inte, utan konsten politiseras och får nya former som rör sig mot queeraktivism, postkolonial teori och antirasistiska rörelser. Programmet har omfattat bland annat improvisationsmusik, film- och manusworkshoppar, performans, diktklubbar, sommarskola i barnlitteratur och radikala korsstygn. M{if} har som mål att omvälva begreppen ”konstverk” och ”museum”.

Besluten om statspriset för multikonst fattas av kommissionen för mångfald inom konst. Statspriset uppgår till 28 000 euro.

Statspriset för formgivning

Tjänstedesigner, inredningsarkitekt Tanja Jänicke (f. 1968) är en grundarna av föreningen Yhteismaa ry som specialiserar sig på samhälleligt betydande projekt och av massfinansieringstjänsten Mesenaatti.me. Hon har tillsammans med sina kolleger utvecklat bland annat stadsevenemangen Städdagen och Middag under Helsingfors himmel samt webbplatserna Nappi naapuri för grannhjälp och Kokeilun paikka för försöksverksamhet. Jänicke är också utbildare, konsult och sparrare för företag och skapare inom kreativa branscher samt för aktörer inom den offentliga sektorn som använder dessas tjänster.

Projekten som Jänicke har varit med om att genomföra är inspirerande exempel på en ny typ av kreativt arbete som överskrider traditionella gränser och söker svar på samhällsfrågor med hjälp av formgivningens metoder. Den gemensamma nämnaren för dem är delaktighet – vars och ens rätt att leva ett liv enligt sina preferenser, påverka saker som är viktiga för en själv och delta i att producera och dela det gemensamma bästa.

Besluten om statspriset för formgivning fattas av arkitektur- och formgivningskommissionen. Statspriset uppgår till 14 000 euro.

Statspriset för musik

Eero Ojanen (f.1943) har som tonsättare, arrangör, pianist och dirigent satt sin unika prägel på Finlands musikliv. Ojanen har varit verksam inom såväl jazz, teater- och filmmusik, underhållningsmusik, konstmusik som politisk sång. Eero Ojanens mångsidiga karriär som har producerat högklassiga avtryck har pågått i snart sex decennier och går vidare.

Eero Ojanens centrala samarbetspartner under årens lopp har varit bland annat Edward Vesala, Pekka Pöyry, Seppo Paakkunainen, Henrik Otto Donner samt Kaj Chydenius. Ojanen var gruppen Agit Props konstnärliga ledare på 1970-talet och han har under åren samarbetat med många betydande finska teatrar som KOM-teatern och Finlands Nationalteater. Ojanen har också komponerat balettmusik för Finlands Nationalopera.

Tonsättare Lotta Wennäkoski (f. 1970) hör till de mest framgångsrika finländska tonsättarna i mellangenerationen och befinner sig mitt i karriärens bästa skapande period. Wennäkoski hämtar ofta inspiration från poesin och sångrösten är för henne ett naturligt redskap för komponerande genom text. Oväsen i omgivningen är för henne klingande material precis som en orkesters tonvärld. Det lyriska uttrycket kombineras med rappa rytmiska och dynamiska element. Det är viktigt för Wennäkoski att hennes musik för en konfessionell dialog om fenomen i samhället.

Sina största internationella framgångar har Lotta Wennäkoski uppnått med uruppförandet av orkesterverket Flounce på Proms-festivalen i London 2017 samt med flöjtkonserten Soie (2009), som Radions symfoniorkester spelade in med Kersten McCall som solist. För närvarande komponerar Wennäkoski en opera beställd av Operafestivalen i Nyslott om filosofen Søren Kierkegaard och hans trolovade Regine.

Besluten om statspriset i musik fattas av musikkommissionen. Statspriserna uppgår till 14 000 euro.

Närmare information

arkitektur och formgivning: specialsakkunnig Lea Halttunen, Taike, tfn 0295 330 713
film- och mediekonst: specialsakkunnig Sari Ilmola, Taike, tfn 0295 330 830
scenkonst: specialsakkunnig Laura Norppa, Taike, tfn 0295 330 806
litteratur: specialsakkunnig Ansa Aarnio, Taike, tfn 0295 330 701
bildkonst och fotokonst: specialsakkunnig Henri Terho, Taike, tfn 0295 330 901
barnkultur: specialsakkunnig Arja-Liisa Räisänen, Taike, tfn 0295 330 722
multikonst: specialsakkunnig Kirsi Väkiparta, Taike, tfn 0295 330 724
musik: specialsakkunnig Hanna Susitaival, Taike, tfn 0295 330 910

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer