Konstnärsstipendier har utbetalts dubbelt i december

Det har framkommit ett fel i utbetalningen av konstnärsstipendier i december. Stipendiemottagaren kan ha fått hela eller en del av betalningen två gånger. Eventuella dubbelbetalningar annulleras från kontot, så stipendiemottagaren behöver inte återbetala den extra delen i detta skede.

Banken sköter annulleringen. Vissa annulleringar kan göras automatiskt, men det är möjligt att stipendiemottagarens bank ber om tillåtelse för annulleringen.

Felet uppstod när Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning levererade betalningsunderlagen till banken i samband med att betalningsrörelsebankerna togs i bruk. Vi beklagar det inträffade.

 

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer