Taikes visionsenkät

Dekorativ

Bild Vilhelm Sjöström

Hej alla konstnärer och konstvänner, vi bjuder in er att svara på Taikes visionsenkät. Taike är i färd med att fundera över hur vi ska kunna arbeta ännu bättre för hela konstfältet i Finland.

Vi har sammanställt tankar och förslag och vill nu höra din åsikt om dem. Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten. Efter att vi fått enkätsvaren fortsätter vi med utvecklingsarbetet och workshoppar i olika former. Om du vill kan du få en sammanfattning av enkätens resultat.

Länk till enkäten https://link.webropolsurveys.com/S/AAF1530DF43D51A6

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer