Den fjärde ansökan om coronastöd inom konst- och kulturbranschen börjar 29 mars

Centret för konstfrämjande delar ut sammanlagt cirka 15 miljoner euro i coronastöd till konstnärer, yrkesutbildade inom kulturbranschen samt enskilda näringsidkare inom konst- och kulturbranschen. Ansökningstiden går ut den 15 april klockan 16.00.

Med finansieringen tryggas förutsättningar för arbete och utövande av yrke. Stödet är avsett för yrkeskonstnärer och yrkesutbildade inom kulturbranschen samt samt enskilda näringsidkare inom konst- och kulturbranschen som lider av brist på inkomstmöjligheter på grund av coronaepidemin. 

Stöd kan även sökas av yrkesgrupper inom konst och kultur som vanligtvis inte är kunder hos Centret för konstfrämjande. Vanligtvis stöder centret endast yrkeskonstnärer och konstjournalister med stipendier. Nu omfattar ansökan ekosystemet för konst och kultur i en bredare omfattning, dvs. yrkesutbildade som sysselsätts inom fältet för konst och kultur.

Den sökande kan använda stipendiet till exempel för konstnärligt arbete, övning eller annat upprätthållande av yrkeskompetens, beredning och genomförande av publicering, planering av kommande verk eller marknadsföring och utveckling av produktioner.

Privatpersoner kan ansöka om ett stipendium på 4 000 euro, som är avsedd för två månaders arbete. Firmor kan ansöka om ett statsunderstöd på 4 000 eller 8 000 euro. Det större bidraget kan beviljas om firman sysselsätter andra personer utöver sökanden.

Ansökningstiden för stödet som Centret för konstfrämjande beviljar börjar den 29 mars och slutar den 15 april klockan 16.00 Alla sökande får ett skriftligt meddelande om beslutet senast i mitten av juni. Stödet ska användas senast den 31 augusti 2021. 

Länk till ansökningsannonsen

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer