Beslut om mobilitetsstipendierna senast i mitten av maj

Till skillnad från förhandsinformationen får de som ansökt mobilitetsstipendium skriftligt meddelande om beslutet senast 15 maj.

Tidigare meddelades att besluten skickas inom april. Vi beklagar fördröjningen och eventuella olägenheter på grund av den.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer