Beslutstidtabellen för stipendier ansökta under våren

Sökande får meddelande om stipendiebesluten i e-tjänsten enligt följande:

  •  Regionala stipendier senast 31.5
  •  Specialbidrag för ”En procent av byggkostnaderna till konst”-projekt senast 20.6.
  •  Coronastipendier senast 15.6
  • Konstnärsstipendier senast 31.8

Nyheten har uppdaterats 20.5 gällande beslutstidtabellen för specialbidrag för ”En procent av byggkostnaderna till konst”-projekt.

Närmare information:

asiakaspalvelu@taike.fi
Kundservicetelefon 0295 330 700 (kl. 10–14)
Kundservicens finskspråkiga chatt på sidan Apurahat ja avustukset.(kl. 10–14)

 

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer