Redaktör och kulturaktivist Outi Airola får Österbottens konstpris 2021

Nainen seisoo punaisen puurakennuksen edessä ja katsoo kameraan.

Foto: Ulla Vakkuri

Österbottens konstkommission belönade Outi Airola för hennes mångsidiga kulturverksamhet på Kahvila Saha. Priset är på 10 000 euro.

Konstkommissionen motiverade priset på följande sätt:

Kahvila Saha är ett kulturcafé vid havet, i stadsdelen Yxpila i Karleby. Redaktör och lokalaktivist Outi Airola grundade caféet 2012 på gården vid sitt hem, i gårdsbyggnaden till det gamla sågkontoret.

Kahvila Saha har snabbt blivit känt och populärt både på lokal och nationell nivå. Caféets kultur- och konstutbud är mångsidigt och håller exceptionellt hög kvalitet. Olika konstarter är väl representerade: musik i olika stilar, teater, dans, konstutställningar, cirkuskonst osv. I juli är caféet den centrala platsen för kulturveckan i Yxpila. Kahvila Saha har därtill erbjudit ett forum för diskussion mellan beslutsfattare, kulturproffs och stadsbor.

Outi Airola har utformat Kahvila Saha till en viktig mötesplats för människor, kultur och konst. Airola är en öppenhjärtig, människonära och outtröttlig konstödjare. Kahvila Saha är en lättillgänglig kulturvagga med en genuint öppen atmosfär. Det är en plats där gränser suddas ut och gemenskapen lever.

Österbottens konstkommission är Centret för konstfrämjandes expertorgan som fattar beslut om stipendier och konstpriser i sin region. Konstpriset utdelas årligen till en meriterad konstnär, förening eller annat samfund inom konstområdet i regionen. Priset är ett erkännande för meriterat och framstående arbete under året. Det kan även beviljas för långvarigt och meriterat livsverk eller verksamhet.

Närmare information:

Arja-Liisa Räisänen, tf. specialsakkunnig, arja-liisa.raisanen@taike.fi, 0295 330 722.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer