Egentliga Finlands konstpris 2021 går till konstnär Renja Leino

Mustavalkoinen kuvakaappaus henkilön kasvoista.

Renja Leino, Darling Sea.

Egentliga Finlands konstkommission prisbelönade konstnär Renja Leino för hennes övergripande engagemang och långvariga verksamhet som konstnär. Priset är på 10 000 euro.

Renja Leinos yrkeskarriär är en kombination av arbete som konstnär, lärare och påverkare inom konstbranschen. Det viktiga temat i Leinos konstnärskarriär har varit sambandet mellan människan och naturen, med särskild vikt på förändringar i skärgårdsnaturen och havets tillstånd. I skärgården ligger också konstnärsresidenset AARK som Leino grundade 2015 i Korpo. AARK har snabbt väckt internationellt intresse och det har blivit en ny bas för konstnärer i Åbolands skärgård.

Renja Leino har även spelat en central roll i att Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola har uppnått en ställning som central utbildare inom fotokonst i Finland. Leino började arbeta som lektor i fotokonst 1998. Hon är känd som en inspirerande lärare som engagerar sig även emotionellt.

Med priset vill Egentliga Finlands konstkommission lyfta fram en konstnär med en lång karriär och en central nationell påverkare inom fotokonsten. För att hedra konstpriset finns Renja Leinos medieverk utställda på medieväggen i Åbo stadsteater 25–28.11. Här ses bland annat Darling Sea, som ursprungligen färdigställdes till Leinos 30-årsutställning som konstnär på WAM-museet 2018.

Renja Leino tog examen som fotokonstnär vid Konstfack i Stockholm 1990. Sina första separatutställningar höll hon i slutet av 1980-talet i Sverige och i början av 1990-talet på Hippolyte Galleria och Laterna Magica som specialiserat sig på fotokonst.

Egentliga Finlands konstkommission är Centret för konstfrämjandes expertorgan som fattar beslut om stipendier och konstpriser i sin region. Konstpriset utdelas årligen till en meriterad konstnär, förening eller annat samfund inom konstområdet i regionen. Priset är ett erkännande för meriterat och framstående arbete under året. Det kan även beviljas för långvarigt och meriterat livsverk eller verksamhet.

Närmare information:

Henri Terho, chef för konststöd , henri.terho@taike.fi, 0295 330 901.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer