Beslutstidtabellen för stipendier ansökta under våren

Sökande får meddelande om stipendiebesluten i e-tjänsten enligt följande:

  • Regionala stipendier senast 30.6.
  • Specialbidrag för ”En procent av byggkostnaderna till konst”-projekt senast 30.6.
  • Coronabidrag till enskilda näringsidkare och ensamföretagare inom konst, kultur och kreativa branscher senast 30.4.
  • Konstnärsstipendier senast 31.8.

Närmare information:

asiakaspalvelu@taike.fi
Kundservicetelefon 0295 330 700 (må-to kl. 10–13)
Kundservicens finskspråkiga chatt på sidan Apurahat ja avustukset. (må-to kl. 10–13)

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer