Statens konstnärsstipendium till 309 yrkeskonstnärer

Taideteos, jossa on veistos, jalusta ja seinävaate.

Pauliina Turakka Purhonen sai kuvataiteen viisivuotisen taiteilija-apurahan. Kuvassa hänen kaksiosainen teoksensa nimeltä Porsas karkaa (veistos, jalusta ja seinävaate, 2022, tekstiili, puu). Kuvaaja: Timo Nieminen.

Konstkommissionerna i anslutning till Taike har fördelat statens konstnärsstipendier. Det konstnärliga arbetet som finansieras med stipendierna inleds i början av 2023. Antalet ansökningar har ökat 26 procent på två år.

I år inlämnades ett rekordantal ansökningar, cirka 3 600. På grund av det stora antalet ansökningar var det i år särskilt svårt att få konstnärsstipendium. Av alla sökande fick mindre än nio procent ett stipendium. Andelen godkända ansökningar varierade enligt konstart. Svårast var det att få stipendium för sökande inom musik. Av arkitekter och översättare fick fler än var femte sökande ett stipendium. Mängdmässigt flest stipendier beviljades inom bildkonst, till 74 konstnärer. Också antalet ansökningar var störst inom bildkonst, närmare 1000.

Längden på stipendieperioderna varierar från sex månader till fem år. 

Över hälften av stipendiemottagarna kvinnor

Av dem som beviljades konstnärsstipendium är i genomsnitt 60 procent kvinnor. Av samtliga sökande vara 58 procent kvinnor. Andelen kvinnor bland både sökande och stipendiemottagare varierar enligt konstart. Exempelvis inom musik var kvinnornas andel av stipendiemottagarna drygt 40 procent, medan den var ännu mindre bland de sökande. De mest kvinnodominerade konstarterna inom konstnärsstipendieansökan var formgivning och danskonst, där över 80 procent av stipendiemottagarna är kvinnor.

Var sjätte konstnär med konstnärsstipendium är ung

Nästa år inleder 54 unga konstnärer sitt arbete finansierat med statens konstnärsstipendium. Andelen av unga, under 35-åriga stipendiater har varit oförändrad de senaste åren. I år finns unga stipendiemottagare särskilt inom arkitektur, musik och cirkuskonst. Minst är deras andel inom litteratur samt serie- och illustrationskonst.

Drygt 60 procent av de sökande bor i Nyland

Över 200 mottagare av konstnärsstipendium bor i Nyland. De utgör 68 procent av alla stipendiemottagare. Av ansökningarna kom 61 procent från Nyland. Av sökande inom film- och mediekonst bor närmare 80 procent i Nyland, medan nästan hälften av de sökande inom litteratur och bildkonst bor på annat håll i Finland.
Över 70 konstnärer och andra experter bedömde ansökningarna i konstkommissionerna

Ansökningarna bedömdes i sju konstkommissioner med totalt 75 medlemmar. I den kollegiala bedömningen deltar konstnärer och andra sakkunniga från olika områden. Samma person kan delta i en kommissions arbete i högst två tvååriga mandatperioder i följd. 

Taike fattar beslut om fördelningen av stipendier mellan olika konstarter, men konstkommissionerna beviljar självständigt stipendierna inom sin konstart. Stipendiefördelningen baserar sig på lagen om statens konstnärsstipendium. 

Årligen finansieras konstnärers arbete med cirka 13,6 miljoner euro. I början av nästa år arbetar totalt närmare 600 konstnärer på konstnärsstipendium. Konstnärsstipendiet är 2 080 euro i månaden och av det betalar konstnären en obligatorisk pensions- och olycksförsäkringsavgift.

Ytterligare information:

Henri Terho, chef för konststöd,
henri.terho@taike.fi,
tfn 0295 330 901

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer