Statspriser 2008 till Matti Kassila, Kristiina Uusitalo, Arkkitehtityöhuone APRT och Elina Brotherus

Undervisningsministeriets överdirektör Riitta Kaivosoja överräckte statsprisen 2008 för filmkonst, bildkonst, byggnadskonst och fotokonst den 29 september i Helsingfors.

Statspriset för filmkonst beviljas av statens filmkonstkommission och gick till filmregissören Matti Kassila.

Statspriset för bildkonst beviljas av statens bildkonstkommission och gick till bildkonstnären Kristiina Uusitalo.

Statspriset för byggnadskonst beviljas av statens arkitekturkommission och gick till Arkkitehtityöhuone APRT, dvs. arkitekterna Aaro Artto, Teemu Palo, Yrjö Rossi och Hannu Tikka.

Statspriset för fotokonst beviljas av statens fotokonstkommission och gick till fotografen Elina Brotherus.

Prisen är värda 15 000 euro.
 

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer