Utnämningar i Centret för konstfrämjande

Tre specialsakkunniga och tre planerare har utnämnts till Centret för konstfrämjande från och med 1.8.2013.

Som specialsakkunnig börjar fil.mag., länskonstnär Sari Ilmola i Mellersta Finlands regionalbyrå, fil.mag., t.f. specialsakkunnig Antti Huntus i Österbottens regionalbyrå och fil.dr., museichef Johanna Vuolasto i Sydöstra Finlands och Tavastlands regionalbyrå.

Antalet sökande till tjänsten som specialsakkunnig till Mellersta Finland var 29, till Österbotten 12 och till Sydöstra Finlands och Tavastlands byrå 26. 

I tjänsten som planerare börjar fil.mag., t.f. planerare Jenni Simonen i centrets huvudbyrå i Helsingfors, fil.mag., koordinator Tuija Hirvinen i Birkalands regionalbyrå och kulturproducent, t.f. planerare Sirpa Tarvonen i S:t Michels filial.

Antalet sökande till tjänsten som planerare till Helsingfors var 159, till Birkaland 141 och till S:t Michels filial 48.

Ytterligare information: direktör Minna Sirnö, minna.sirno@minedu.fi.

 

 

 

 

 

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer