Nylands konstkommissions Artium Cultori-pris tilldelas arkitekt Raili Pietilä

01.09.2008

Nylands konstkommission har tilldelats arkitekten Raili Pietilä Artium Cultori –priset år 2008 som ett erkännande för en mångsidig och betydande insats inom byggnadskonst på hög nivå.

Arkitekten Raili Pietilä, f. Paatelainen (s. 1926) har i samarbete med Reima Pietilä gjort en framstående karriär som arkitekt. Hon dimitterades från Tekniska Högskolan 1956. Planeringen av järnvägsstationen i födelsestaden Pieksämäki blev hennes diplomarbete. Efter studietiden arbetade Raili Pietilä bl.a. vid Alvar Aaltos och Olli Kivinens byråer. Tillsammans med Reima Pietilä startade hon egen arkitektbyrå 1960. Byråns firmanamn var till en början Arkitektbyrå Reima Pietilä Raili Paatelainen, vilket 1975 ändrades till Raili och Reima Pietilä Arkitekter.  

Utmärkande för arkitektparet Pietiläs arbeten har varit lekfullheten och sökandet efter något nytt. Själva planeringsprocessen har haft stor betydelse för resultatet och den diskuterande planeringsmetoden har i många fall lett till expressiva byggnader präglade av urkraft.  Tävlingsförslagen växte ofta fram på annat håll än hemma: under stugsemestrar, i utlandet eller under tågresor, då koncentrationen inte stördes av andra frågor. Planeringen av Kaleva kyrka, Dipoli och bostadsområdet Solhöjden på 1960-talet ledde till de första tävlingssegrarna.  

Arbetet i en parrelation är förknippat med tro på en gemensam vision och ett gemensamt synsätt, också då det inte finns några uppdrag eller då det egna uttryckssättet blivit föremål för kritik. I slutet av 1960-talet inföll en period då paret Pietilä hade färre planeringsuppdrag och Raili arbetade vid Helsingfors stads byggnadsverk för att försörja familjen. Senare blev det igen bråda tider för paret Pietiläs arkitektbyrå, som planerade verksamhetscentret i Hervanta, bibliotekshuset Metso [sv. Tjädern] i Tammerfors, experimenthusen i Malmgård och kyrkan i Lieksa. Daghemmet Taikurinhattu [sv. Trollkarlens hatt] och ålderdomshemmet Himmeli i Björneborg är också goda exempel på människonära arkitektur. Finlands ambassad i Indien, förvaltningspalatset i Kuwait och Republikens Presidents tjänstbostad Talludden vittnar om paret Pietiläs förmåga att skapa arkitektoniska upplevelser även då det handlar om statsförvaltningen och dess behov.      

I en 60-årsintervju för tidningen Helsingin Sanomat 1983 påtalade Reima Pietilä sin hustrus roll i arbetet inom den gemensamma byrån: ”Man får inte glömma Railis andel, för arbetet fördelar sig nog jämnt.”  Efter Reima Pietiläs sjukdom och död svarade Raili för slutförandet av planeringen av Talludden. Hon såg också till att resultatet av byråns arbete arkiverades och att ritningarna donerades till Finlands Arkitekturmuseum. Hon har föreläst flitigt om paret Pietiläs arkitektur och välvilligt öppnat sitt hem för en allt större skara inhemska och utländska forskare.   

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer