Två nya medlemmar till konstkommissionerna

Som ny medlem i statens medie-, serie- och illustrationskonstkommission börjar seriekonstnär och illustratör Kaisa Leka från Borgå. Som ny medlem i Mellersta Finlands konstkommission börjar inredningsarkitekt SIO Simo Heikkilä från Korpilahti

Konstrådet utsåg de nya medlemmarna i stället för Johanna Rojola och Marjo Hallila som ansökt om avsked.

Konstkommissionerna är Centret för konstfrämjandes expertorgan som fattar beslut om stipendier och priser som beviljas konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar. Konstkommissionernas mandatperiod är tvåårig 2013-2014.

Ytterligare information: direktör Minna Sirnö, Centret för konstfrämjande, tfn 0295 330 719.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer