Nylands konstkommissionens 2013 konstpris till DocPoint och Artium Cultori-priset till Leevi Lehto

Nylands konstkommission belönar festivalen för dokumentarisk film DocPoint för insatsen som en betydande informationsförmedlare och främjare av filmkonst. Priset är 6 000 euro och det betalas ur tipsvinstmedel. Artium Cultori-priset, vilket tilldelas Leevi Lehto, delas årligen åt en nyländsk konstnär som erkännande för främjande av konstlivet samt ett förtjänstfullt och långvarigt arbete som konstnär.

 
På bilden DocPoints verksamhetsledare Ulla Bergström, diktare Leevi Lehto och DocPoints konstnärlig ledare Ulla Simonen
 
Kommissionen motiverade prisen enligt följande:
 
Under drygt tio år har DocPoint visat dokumentarisk film i bioteatrar för den breda allmänheten. DocPoint fungerar med knapp arbetskraft i jämförelse med sitt gedigna utbud. Som informationsförmedlare och distributör av filmkonst till folket har DocPoint-festivalen en betydande plats på kulturfältet.
 
Poeten, översättaren och förläggaren från Helsingfors, Leevi Lehto (s. 1951) har länge och mångsidigt varit aktiv inom det litterära fältet och en förespråkare av litteratur i marginalen. År 2007 grundade Lehto förlaget ntamo, som ger ut experimentell och marginell litteratur enligt print-on-demand-principen. Som en av Leevi Lehdos förtjänster vill kommissionen framhäva hans storprojekt, översättningen av James Joyce klassiker Ulysses, vilket fullbordades efter 11 års arbete. 
 
Nylands konstkommission är Centret för konstfrämjandes expertorgan som bland annat fattar beslut om konstpris inom sitt område. Konstpriset tilldelas årligen en nyländsk konstnär eller sammanslutning som under det senaste året åstadkommit en konstnärlig insats av hög kvalitet inom sitt eget konstområde. Priset har delats ut sedan 1969 och utgör 6 000 euro. 
 
Artium Cultori-priset är miniatyrbronsskulpturen Metsätähtimalja som är designad av skulptör Pirkko Nukari. 
 
Ytterligare information
specialsakkunnig Tiina Kuoppa, tfn 0295 330801
Centret för konstfrämjandes huvudbyrå i Helsingfors /Nyland
 

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer