ValoAurinko och Antti Laitinen erhöll Egentliga Finlands konstpris

Egentliga Finlands konstkommission har beviljat konstprisen för år 2013 till bildkonstnären Antti Laitinen som medverkade i Venedigbiennalen och till ValoAurinko ry, verksam i Åbo. Priserna är värda 3000 euro och de betalas av tipsvinstmedel. Unga konstnärens pris på 2000 euro beviljas poeten Heidi von Wright.

Antti Laitinen är född år 1975 och har studerat till bildkonstnär vid Turun ammattikorkeakoulun taideakatemia och Bildkonstakademin åren 1998–2004. Laitinen är mångsidigt verksam inom fältet för visuell konst genom sina performancer och alster som grundar sig på fotografi och videokonst.

Säreget för Antti Laitinen är sättet han kombinerar sina konstnärliga framställningar med fysiska, långsamma och starka prestationer. Med dessa arbeten har han även uppnått betydande internationell uppmärksamhet. För utställningen i Venedigbiennalen skapade Laitinen ett verk utifrån trädstammarna från björkträden han själv fällt. Tidigare har Laitinen väckt intresse bland annat med verk där han byggde en barkbåt och seglade med den från Helsingfors till Tallinn, samt en palmö på vilken han rodde i Themsen. År 2013 i Aboa Vetus & Ars Novas utställning för performancekonst visades Laitinens verk, vilket bestod av tre stenar han efter många dagar av arbete grävt fram ur en jordgrop.

ValoAurinko är grundat år 2006. Kärnan i verksamheten utgör tillämpning av filmkonst och film, speciellt i samband med verksamhet för barn och unga. I ValoAurinko arbetar professionella inom konst med barn, undervisande, lystrande och i samarbete. Målgruppen har traditionellt varit barn och unga, men under de senaste åren har ValoAurinko också utvecklat filmservice för åldersstigna publiker.

ValoAurinko arrangerar barnfilmsföreställningar, distribuerar barns och ungas egna filmer till olika festivaler samt förverkligar filmläger runtom i Finland och sprider information om en av-kultur som utgår från barn. Redan hundratals barn har deltagit i filmlägrena organiserade av ValoAurinko. ValoAurinko har skapat bland annat produktionerna Iki-Auran Aikakeikaus, som var en del av programmet för kulturhuvudstadsåret, multimediahelheten Jotain rajaa och barnprogram som visats på de inhemska televisionskanalerna.

Heidi von Wright, född 1980, är åboländsk poet som år 2002 vann Arvid Mörne-priset och publicerade sin första diktsamling skör och spräcklig följande år. Tidigare detta år tilldelade Svenska Litteratursällskapet von Wright ett pris för verket delta. Förutom fyra utgivna diktsamlingar har von Wright varit redaktör för en novellsamling om sport. Hon skriver bland annat för tidningarna Presens och Horisont och undervisar i kreativt skrivande.

Egentliga Finlands konstkommission är Centret för konstfrämjandes expertorgan som bland annat fattar beslut om konstpriser inom sin region.

Ytterligare information:
specialsakkunnig Henri Terho tfn 0295 330 901

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer