Österbottens konstpris till Konstverkstad Malakta

Österbottens konstkommission har beviljat konstpris för år 2013 till Konstverkstad Malakta i Malax. Konstprisets belopp är 3000 euro och det utbetalas från tipsvinstmedlen. Konstpriset utdelas årligen till en meriterad konstnär eller ett konstsamfund inom konstkommissionens verksamhetsområde för främjandet av konstlivet.

Konstnärsparet Ann-Maj Granstubb och Jukka Rajala-Granstubb har sedan år 2005 utvecklat konstverkstaden Malakta, belägen i en renoverad mejeribyggnad. Malakta har utvecklats till ett mångartat konstsamfund och är en viktig aktör i regionens konst- och kulturliv

Malakta visar exempel genom galleri- ateljé- och konsertverksamheten på vad man kan åstadkomma genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete.

Betydelsefulla kulturgärningar görs ofta i skymundan på fältet och är resultatet av pionjärer som Jukka och ”Maijas” ihärdiga arbetets förtjänst. Att tro på den egna idén, kunnande och uthållighet, av dessa egenskaper skapas de Österbottniska konstnärsberättelserna, säger konstkommissionens ordförande Eija-Irmeli Lahti.

Österbottens konstkommission är ett av Centret för konstfrämjandets regionala expertorgan. Kommissionen beslutar bl.a. om regionens konstpris.

Konstpriset har utdelats sedan år 1969. Det första konstpriset tilldelades professor
Eero Nelimarkka

Information:
specialsakkunnig Antti Huntus, tfn 0295 330 810.

 

 

 

 

  

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer