Österbottens konstpris till andelslaget Young skills

Österbottens konstkommission tilldelade årets konstpris till andelslaget Young skills i Jurva för arbetet med att sysselsätta unga formgivare och främja yrkeskunnigheten. Andelslaget fungerar som en bro till arbetslivet för studerande och examinerade formgivare genom bl.a. användning av erfarna mentorer i handledningen. Prisets belopp är 5 000 euro och utbetalas från tipsvinstmedel.

- Österbottens konstpris har de senaste åren varit mera av ett ”livsverkspris”, som ofta tilldelats för en lång och kompetent karriär för konstfrämjande. Detta år ville konstkommissionen fästa uppmärksamheten på unga aktörer och uppmuntra dem på vägen mot professionell yrkesverksamhet inom konst. Samtidigt ville man lyfta fram det österbottniska kunnandes långa traditioner och modet att bygga vidare på dessa traditioner, säger konstkommissionens ordförande Eija-Irmeli Lahti.

Genom att belöna Young skills för man det Österbottniska konstpriset närmare kreativa branschens värld. Andelslaget strävar utöver att öka sysselsättningen, även till att skapa nytt företagande för unga yrkeskunniga formgivare i Jurva-regionen. Målsättningen är även att ge ett lyft åt områdets historiskt kända och framstående formgivningskunnande.

- Konsten är i formgivningens centrum. Formgivaren förutsätts ha en konstnärlig begåvning och formgivning är en av våra mest internationellt kända konstarter. Detta glömmer man lätt, genom att branschen är så nära industriell näringsverksamhet och dess tillämpningsmöjligheter är så breda, konstaterar Eija-Irmeli Lahti. 

Österbottens konstkommission är ett expertorgan inom Centret för konstfrämjande (Taike). Konstpriset är ett erkännande för ett meriterat och hållbart arbete för konsten i Österbotten.

Information

Specialsakkunnig Antti Huntus
tel. 0295 330 810

 

 

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer