Nya medlemmar i Mellersta Finlands och Österbottens konstkommission

Som ny medlem i Mellersta Finlands konstkommission börjar danslärare, koreograf och dansare Miia Elivuo från Jyväskylä och i Österbottens konstkommission bildkonstnär Heikki Mäki-Tuuri från Ylistaro. De nya medlemmarna inleder sin period den 15 april.

Konstrådet utsåg de nya medlemmarna i stället för Jimmy Pulli och Pauliina Lapio som bett om att bli uppsagda. Pulli och Lapio valdes som länskonstnärer till Centret för konstfrämjande efter att de utsetts.

De regionala konstkommissionerna är Centret för konstfrämjandes (Taike) expertorgan som fattar beslut om stipendier och pris som beviljas åt konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar inom sin region. Konstkommissionernas mandatperiod är tvåårig 2015–16.

Ytterligare information: direktör Minna Sirnö, Centret för konstfrämjande, tfn 0295 330 719, minna.sirno@minedu.fi .

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer