Ansökning av Taikes stipendier och bidrag i oktober

Taiken apurahoja voi lokakuun alusta lähtien hakea verkossa.

Höstens ansökningstider för de stipendier som Centret för konstfrämjande (Taike) beviljar har ändrats. Ansökningen av stipendier och behandlingen av ansökningar sker framöver på nätet.

Riksomfattande projektstipendier samt regionala arbets- och projektstipendier som beviljas för 2016 kan ansökas 1.10–6.11.2015. Ansökan ska vara framme den 6 november klockan 16.

Alla Taikes stipendier kan nu för första gången ansökas på elektronisk väg. I E-tjänsten ska sökanden identifiera sig till exempel med sina nätbankskoder.

De sökande bör vara ute i god tid och lämna in ansökningarna före den sista utsatta dagen.  Sökanden kan spara sin ansökan i systemet, även om den inte ännu är klar, och redigera den under ansökningstiden. E-tjänsten öppnas för ansökning av stipendier den 1 oktober.
De som har lämnat sin ansökan på nätet får också beslutet via E-tjänsten. Därefter är det möjligt att ansöka om ändring i beslutet och lämna en utredning om användningen av stipendiet.

Vid sidan av elektroniska ansökningar tar Taike fortfarande emot ansökningar i pappersform. De ska också vara framme klockan 16.00 före utgången av ansökningstiden. Sista ansökningsdagens poststämpel räcker inte längre. Ansökningar i pappersform tas emot på Taikes samtliga byråer och för första gången också på S:t Michels stads servicepunkt. I S:t Michel är det möjligt att uträtta ärenden även på elektronisk väg och ha videokontakt med en tjänsteman vid Taike.

Hösten 2014 tog Taike emot drygt 5 000 ansökningar om stipendium. Endast ansökningar som lämnas in inom utsatt tid tas upp till behandling.

Bedömning av ansökningar sker framöver på nätet

Även expertbedömningen av ansökningar överförs till nätet. Hittills har medlemmarna i Taikes kommissioner och sektioner tagit del av ansökningarna i pappersform på plats på byrån. Nu får de bedöma höstens ansökningar om stipendium på sina egna datorer i en säker webbmiljö.

”Höstperiodens början innebär en länge efterlängtad förändring i verksamhetskulturen för både Taikes kunder, de kollegiala utvärderarna och ämbetsverket. I enlighet med vår strategi satsar vi starkt på att utveckla våra digitala tjänster. I den elektroniska miljön kan vi bland annat förkorta behandlingstiderna för ansökningar ytterligare”, säger Taikes direktör Minna Sirnö.

Bidrag för sammanslutningar ansöks med pappersblankett

Special- och verksamhetsbidrag för sammanslutningar för 2016 kan ansökas 1–30.10.2015. Bidrag för sammanslutningar ansöks fortfarande med pappersblankett. Ansökningstiden går ut klockan 16 fredagen den 30 oktober och då ska ansökan vara framme vid Centret för konstfrämjande. Sista ansökningsdagens poststämpel räcker inte.

Ansökan kan lämnas in antingen på Taikes huvudkontor eller på regionalbyrån och även på S:t Michels stads servicepunkt.

De mer detaljerade ansökningsannonserna för stipendier och bidrag publiceras på Taikes webbplats den 1 oktober när ansökningstiderna börjar.

För mer information
Esa Rantanen, Chef för konststöd
tfn. 0295 330 720
Taikes kundservicenummer 0295 330 700 betjänar vardagar kl. 10–14.

Taikes ansökningstider hösten 2015

Riksomfattande stipendier för 2016 – elektronisk ansökning

Projektstipendier
avsedda för olika genrers yrkeskonstnärer och kritiker för att genomföra enskilda projekt.
Ansökningstid: 1.10–6.11.2015

Biblioteksstipendier för illustratörer och seriekonstnärer och för musik samt det nuvarande understödet för uruppförande av dramatik ansöks som en del av ansökningen av projektstipendier.
Ansökningstid: 1.10–6.11.2015

Stipendier för mångkulturella konstprojekt
avsedda för invandrares och nationella minoriteters konstnärliga verksamhet samt för konstprojekt i Finland som gynnar en interkulturell dialog.
Ansökningstid: 1.10–6.11.2015

Residensstipendier
Residensstipendierna är avsedda för rese- och uppehållskostnader för de yrkeskonstnärer som är accepterade till de internationella artist-in-residence -programmen.
Ansökningstid: 1.10.2015-6.11.2015

Riksomfattande bidrag för 2016 – ansökning med pappersblankett

Verksamhetsunderstöd för sammanslutningar
avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet i sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, andelslag och företag.
Ansökningstid: 1–30.10.2015

Verksamhetsbidrag för verksamheten i regionala danscentra
avsedda för att stöda verksamheten i sammanslutningar inom danskonst som föreningar, stiftelser, andelslag och företag.
Ansökningstid: 1–30.10.2015

Specialbidrag för sammanslutningar
avsedda för projekt inom olika konstarter, som genomförs av sammanslutningar som föreningar, stiftelser, andelslag och företag. Minimibidraget är 1 500 euro.
Ansökningstid: 1–30.10.2015

Residensbidrag
avsedda för att täcka funktions- och startkostnader för den internationella konstnärsresidensverksamheten i Finland och kan ansökas av kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.
Ansökningstid: 1–30.10.2015

Understöd för främjande av mångkulturalism och antirasistisk verksamhet
avsett för sammanslutningar för verksamhet som främjar mångkulturalism och interkulturell dialog, invandrares och etniska minoriteters egen konst- och kulturverksamhet samt arbete mot rasism.
Ansökningstid: 1–30.10.2015

Regionala bidrag – elektronisk ansökning

Regionala arbetsstipendier
De regionala konstkommissionernas arbetsstipendier för regionens yrkeskonstnärer och konstkritiker för långsiktig konstnärlig verksamhet eller för fortsättningsutbildning. Stipendierna beviljas för högst ett år åt gången.
Ansökningstid: 1.10–6.11.2015

Regionala projektstipendier
De regionala konstkommissionernas projektstipendier för regionens konstnärer eller arbetsgrupper för förverkligande av enskilda projekt.
Ansökningstid: 1.10–6.11.2015

Regionala projektstipendier för barnkultur
De regionala konstkommissionernas projektstipendier för yrkeskonstnärer, arbetsgrupper, konstkritiker, lärare vid konstinstitut och konstforskare för att understöda projekt i barn- och ungdomskultur.
Ansökningstid: 1.10–6.11.2015

Regionala bidrag – ansökning med pappersblankett

Regionala specialbidrag för sammanslutningar
som föreningar, organisationer, stiftelser och andelslag för förverkligande av konstverksamhet som utställningar, seminarier, skolningstillfällen och kurser. Minimibidraget är 1 500 euro.
Ansökningstid: 1–30.10.2015

Regionala specialbidrag för barnkultur
avsedda för sammanslutningar som föreningar, stiftelser, andelslag, kommuner och företag för projekt som gynnar barn- och ungdomskultur. Minimibidraget är 1 500 euro.
Ansökningstid: 1–30.10.2015

Specialbidrag inom området kulturens välfärdsinverkan för sammanslutningar
som föreningar, företag, andelslag, stiftelser, kommuner och samkommuner
för att skapa permanenta verksamhetsmodeller som främjar konstens välfärdsinverkan. Ansökningarna ska riktas till Taikes byrå i Kouvola.
Ansökningstid: 1–30.10.2015

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer