Musikföreningen Truba fick Österbottens konstpris

Österbottens konstkommission tilldelade årets konstpris till Truba ry från Karleby för arbetet med att främja musikkulturen. Föreningen har ordnat aktiv klubb- och konsertverksamhet i Mellersta Österbotten sedan år 1997. Prissumman är 5000 euro och utbetalas från tipsvinstmedel.

”Österbottens konstpris delades nu ut för tredje året i rad till unga, flitiga och företagsamma aktörer. Truba ry har förnyat sin verksamhet med jämna mellanrum och lyckats bibehålla den entusiastiska musikproduktionen. Konstkommissionen vill särskilt tacka för föreningens arbete med att utveckla och starta verksamheten som sammanför olika musikgenrer.” säger konstkommissionens ordförande Marko Hautala.

Truba ry som i år godkändes som medlem i Finlands folkmusikförbund är även Ostrobothnia Folk Orchestras (OFO) understödsförening.

Österbottens konstkommission är sakkunnigorgan i Centret för konstfrämjande (Taike) och fattar beslut om regionens stipendier och konstpriser. Konstpriset delas årligen ut till framstående konstnärer, föreningar som är verksamma inom konstbranschen eller andra organisationer i regionen. Priset är ett erkännande av det förtjänstfulla och betydelsefulla arbetet under det gågna året. Priset kan även beviljas för ett långvarigt och förtjänstfullt livsverk eller verksamhet.

Tilläggsuppgifter
specialsakkunnig Antti Huntus
tel. 0295 330 810
antti.huntus@minedu.fi

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer