Organisation

Taike är ett expertämbetsverk som lyder under undervisnings- och kulturministeriet. Årligen delar det ut ca 40 miljoner euro som stipendier och bidrag.

I samband med Taike finns 24 expertorgan. Kommissionerna och nämnderna tar beslut om stipendier och pris samt ger expertutlåtande. Kommissionerna utses av konstrådet.

Det tjänstgör cirka 80 personer i ämbetsverket. Hälften av dessa är tjänstemän och hälften länskonstnärer med tjänsteförhållanden för viss tid, vilka verkar i konstfrämjande projekt runtom i landet.

Taikes huvudkontor finns beläget i Helsingfors och har därutöver regionala byråer.

Taike är resultatstyrd av undervisnings- och kulturministeriet och fortsätter verksamheten av Centralkommissionen för konst som grundades 1968.

Taikes organisationsschema

Taikes förtroendeorgan

Taikes förtroendeorgan

 

Senast ändrad: 05.05.2022

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer