Panelen för kulturtidskrifter

Panelen för kulturtidskrifter är Centrets för konstfrämjande sakkunnigorgan som bedömer bidragsansökningarna från kulturtidskrifter. Taike stöder årligen kulturtidskrifter med närmare 900 000 euro.

Taike utser panelens medlemmar för två år i taget.

Panelen för kulturtidskrifter 1.9.2021–31.8.2023

Ordförande

Riikka Suominen, redaktör

Medlemmar

Elina Grundström, redaktör
Jani Kaaro, redaktör
Johanna Korhonen, redaktör
Philip Teir, författare, redaktör

Föredragande

Ansa Aarnio, specialsakkunnig

Senast ändrad: 14.09.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer