Tillbaka till personsök

Salla Mistola

specialsakkunnig

0295 330 875

salla.mistola@taike.fi

Ansvarsområde för konststödTjänster

  • föredragande, musikkomissionen, Satakundas konstkommission, Egentliga Finlands konstkommission,
  • musik,
  • specialbidrag , projektstipendier, konstnärsstipendier, verksamhetsbidrag, regionala projektstipendier, regionala arbetsstipendier,

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer