Statistik och information om verksamhetsområdet

Taike producerar statistik om ämbetsverkets verksamhet, information om konst- och kulturfältet som verksamhetsområde samt samarbetar med Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

Taike publicerar årligen en statistikrapport om stipendiesökande och -tagare.

Våra publikationer på alla språk finns på våra finskspråkiga sidor. 

Publikationsarkiv

Från publikationsarkivet hittar du publikationerna av Taikes föregångare, Centralkommissionen för konst.

Senast ändrad: 17.07.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer