Statsandelsnämnden för scenkonst 

Statsandelsnämnden för scenkonst är ett sakkunnigorgan i anslutning till Centret för konstfrämjande. Undervisnings- och kulturministeriet utser nämndens medlemmar för en treårig period. Nämnden ger undervisnings- och kulturministeriet utlåtande om ansökningar om att omfattas av statsandelssystemet.

Statsandelsnämnden för scenkonst 2021–2024

Ordförande

Helena Ahonen, Lahtis

Vice ordförande

Veli-Markus Tapio, Helsingfors

Medlemmar

Karola Baran, Helsingfors
Antti Paalanen, Karleby
Patrik Stenström, Helsingfors
Johan Storgård, Helsingfors
Laura Norppa, Helsingfors

Sekreterare

Laura Norppa, specialsakkunnig

Senast ändrad: 16.04.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer