E-tjänsten för privatperson

Vår e-tjänst fungerar med en stationär eller bärbar dator, inte på mobila enheter.

Inloggning 

Användning av e-tjänsten förutsätter inloggning. För inloggning behöver du följande:

 • personliga finska nätbankkoder
 • personliga mobil id
 • personliga elektroniskt identifikationskort.
 • Hantera ärenden för någon annan

Logga in på e-tjänsten

Använd en allmän webbläsare

E-tjänsten fungerar bäst med följande webbläsarversioner:

 • Mozilla Firefox (FF), version 52 eller nyare
 • Mac Safari, version 10 eller nyare
 • Google Chrome, version 70 eller nyare
 • Edge Chromium

Tidsgräns för anslutningen (30min.)

Inaktiv anslutning bryts efter 30 minuter. Spara regelbundet uppgifterna som du fyller i. Uppgifterna som du sparat bevaras trots avbrott i anslutningen.

Du kommer till din oavslutade ansökan genom att i huvudmenyn klicka på Egna ansökningar och där på Ofärdiga. 

Samtycke till elektronisk ärendehantering

Innan du kan skicka din ansökan ber systemet dig kryssa i punkten Jag samtycker till att beslut om min ansökan delges elektroniskt. Samtycke innebär att beslutet om ansökan du lämnat skickas till dig via e-tjänsten. Också alla övriga dokument i anslutning till ansökan (t.ex. ändringsbegäran, redovisning) ska skickas till Taike via e-tjänsten

Du får meddelande till din e-postadress när beslutet finns i e-tjänsten.

Att granska egna uppgifter

Om du är en ny kund, öppnas sidan Egna uppgifter efter inloggningen. Fyll i dina uppgifter på sidan och spara dem, så att de finns sparade i Taikes kundregister. Gå därefter till fliken Öppna utlysningar.

Om du tidigare har varit Taikes kund, öppnas e-tjänstens första sida efter inloggningen. Informationen om dig finns färdigt i Taikes kundregister. Granska trots allt dina uppgifter via punkten Egna uppgifter innan du gör en ny ansökan. Gå därefter till fliken Öppna utlysningar.

Dataskyddbeskrivning

Adressuppgifter

Du kan ha två adresser i kundregistret, en adress i hemlandet och en i utlandet. När du väljer land kan du definiera vilken adress du använder.

Bankkonto

Bankkontot som finns på sidan Egna uppgifter är ditt huvudsakliga bankkonto. Det sparas i Taikes kundregister och är förinställt som bankkonto i dina nya ansökningar. Ändring av bankkontot på ansökan ändrar inte bankkontot på fliken Egna uppgifter.

Om dina bankuppgifter ändras ska du byta bankkontot på sidan Egna uppgifter. Att ändra bankkontot på sidan Egna uppgifter påverkar inte bankkontoinformationen i redan skickade eller avslutade ansökningar. Om du vill ändra på bankkontot som används för utbetalningen av exempelvis konstnärs- eller arbetsstipendium, kontakta Taike på asiakaspalvelu@taike.fi.

Tillsvidare är det inte möjligt att spara utländska kontonummer i systemet. Om du har ett konto utomlands, kontakta Taike: asiakaspalvelu@taike.fi.

Stipendier betalas inte till ett konto som ägs av en förening, ett andelslag, ett företag, en stiftelse eller övrig sammanslutning, och sådana konton får inte användas i ansökan.

Ansökningsspecifikt bankkonto

Det är möjligt att spara ett bankkonto som används endast för en viss ansökan. Det bankkonto som du anger används endast för betalningar som gäller denna ansökan. Det ändrar inte på det kontonummer som tidigare sparats i kundregistret och som används för andra betalningar.

Hantera ärenden för någon annan

Det går att hantera en annan persons ärenden i e-tjänsten. En fullmakt krävs för att hantera någon annans ärenden. Fullmakten ges i Suomi.fi-tjänsten, där du administrerar fullmakter du gett. Innan du ger fullmakt åt en annan person att hantera dina ärenden ska du noggrant läsa anvisningarna på webbplatsen Suomi.fi.

Taikes personkunder kan välja bara en fullmaktstyp för ärendehantering: Ansökan om statsunderstöd och uppdatering av uppgifter. Fullmakten ger rätt att sköta alla ärenden som gäller statsunderstöd för den andra personen. Observera att du själv är ansvarig för att fullmakten du gett är uppdaterad.

Öppna utlysningar

På fliken Öppna utlysningar under rubrikerna Regionala stipendier och bidrag och Riksomfattande stipendier och bidrag ser du vilka Taikes stipendier som är öppna för ansökan. Som privatperson ser du endast de stipendieutlysningar som är avsedda för privatpersoner och arbetsgrupper.

Att göra en ny ansökan

Inled en ny ansökan på sidan Öppna utlysningar. Välj Gör ny ansökan på fliken för ansökningar. Välj på vilket språket du vill göra ansökan. Det språk som du använt när du loggat in på tjänsten är förinställt.

På ansökans först flik ser du informationen som finns sparad i kundregistret. Om du vill uppdatera dina uppgifter, gå till sidan Egna uppgifter. Återvänd till ansökan via sidan Egna ansökningar, fliken Ofärdiga.

Spara varje flik i ansökan innan du fortsätter till nästa.

När du skickat ansökan, sparas den på sidan Egna ansökningar, fliken Avsända.

Ansökans bilagor

De dokumentformat och antalet som godkänns definieras på ansökningsblanketten. En enskild bilaga får inte överstiga 4 MB.

Skydda eller kryptera inte bilagorna och använd inte heller andra specialegenskaper på bilagorna. De hindrar ansökans handläggning.

Bilagans namn få inte innehålla specialtecken (t.ex. under- eller överstreck), mellanslag eller nationella tecken å, ä eller ö.

Egna ansökningar

På sidan Egna ansökningar ser du hur din ansökan handläggs i olika skeden.

Ofärdiga

På fliken Ofärdiga ser du alla ansökningar du har påbörjat, men inte skickat. Du kan fortsätta att fylla i en påbörjad ansökan via länken Redigera. Du kan redigera din ofullbordade ansökan fram till ansökningsfristen och tills du tryckt på knappen Skicka.

Efter att ansökningstiden slutat kan du inte längre skicka ansökan, men du kan se dina oavslutade ansökningar. Ansökningarna visas i fallande ordning, de som sparats senast visas först. Du kan ordna vyn genom att klicka på spaltrubrikerna. Taike ser inte dina oavslutade ansökningar. Du kan radera ansökan med kommandot Radera.

Avsända

På fliken Avsända ser du alla ansökningar du skickat, men som Taike inte ännu har fattat beslut om. Ansökningarna visas i fallande ordning, den senast skickade ansökan först. Du kan ordna vyn genom att klicka på spaltrubrikerna.

Ansökan får Taikes diarienummer omedelbart efter att den är officiellt mottagen och den har sparats i ämbetsverkets system. Om din ansökan inte får ett diarienummer inom ett par dagar utan endast har ett temporärt lagringsnummer, kontakta Taike på asiakaspalvelu@taike.fi. Det kan förekomma fördröjning på grund av att tjänsten samtidigt belastas av många användare.

Ansökan som du skickat sparas med tillhörande bilagor på sidan Ansökningens handläggningsskeden. Du når sidan genom länken Bläddra.

Avgjorda

På fliken Avgjorda ser du alla dina skickade ansökningar som Taike har fattat beslut om. Ansökningarna visas i fallande ordning, den senast skickade ansökningen först. Du kan ordna vyn genom att klicka på spaltrubrikerna.

Du får ett e-postmeddelande om besluten som sparas i e-tjänsten. Beslutet sparas på sidan Handläggningsskeden för ansökan. Du kommer till den genom länken Gå till ärendets uppgifter.

Komplettering av ansökan

Det är viktigt att din inlämnade ansökan är så fullständig som möjligt redan inom ansökningstiden. Via länken Komplettera kan du komplettera ansökan inom ramen för kompletteringstiden. Efter det upphör länken att fungera.

Du kan bifoga högst fem bilagor, storleken på en bilaga får inte överskrida 4 MB. Du får ett e-postmeddelande om att kompletteringen sparats i systemet.

Annullering av ansökan

Via länken Avbryt kan du annullera din ansökan. Du får ett e-postmeddelande om att annulleringen sparats i systemet. Beakta att när du annullerar ansökan avslutar det omedelbart handläggningen av ditt ärende. Om du vill ersätta den gamla ansökan med en ny, rekommenderar vi att du först skickar in den nya ansökan och därefter annulerar den gamla.

Ändringsbegäran

Du kan ansöka om ändring i ett positivt beslut. Bakom länken Gå till uppgifter om ärendet finns länken Begäran om ändring som öppnar ett separat formulär för ändringar. Välj vilken typ av ändring du ansöker om och beskriv samt motivera den. Av bilagan Stipendiets villkor och begränsningar som är bifogad till beslutet, framgår hurdana ändringar som är möjliga för ditt stipendium och när de ska åtgärdas.

De mest vanliga ändringarna är:

 • ändring av användningsändamål
 • förlängning eller förflyttning av användningstiden och/eller redovisningstiden
 • förändring av arbetsgruppens sammansättning
 • annullering av stipendiet.

Redovisning

Lämna in utredningen senast på det angivna datumet. Länken Redovisning finns bakom länken Gå till uppgifter om ärendet. Anvisningar för redovisningen finns på redovisningsblanketten.

Senast ändrad: 05.09.2022

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer