E-tjänsten för privatperson

Vår e-tjänst fungerar med en stationär eller bärbar dator, inte på mobila enheter.

Inloggning 

Användning av e-tjänsten förutsätter inloggning. För inloggning behöver du följande:

  • personliga finska nätbankkoder
  • personliga mobil id
  • personliga elektroniskt identifikationskort.

Logga in på e-tjänsten

Att granska egna uppgifter

Om du är en ny kund, öppnas sidan Egna uppgifter efter inloggningen. Fyll i dina uppgifter på sidan och spara dem, så att de finns lagrade i Taikes kundregister. Gå därefter till fliken Öppna utlysningar.

Om du tidigare har varit Taikes kund, öppnas e-tjänstens första sida efter inloggningen. Informationen om dig finns färdigt i Taikes kundregister. Granska trots allt dina uppgifter via punkten Egna uppgifter innan du gör en ny ansökan. Gå därefter till fliken Öppna utlysningar.

Registerbeskrivning

Adressuppgifter

Du kan ha två adresser i kundregistret, en adress i hemlandet och en i utlandet. När du väljer land kan du definiera vilken adress du använder.

Bankkonto

Bankkontot som finns på sidan Egna uppgifter är ditt huvudsakliga bankkonto. Det sparas i Taikes kundregister och är förinställt som bankkonto i dina nya ansökningar.

Om dina bankuppgifter ändras ska du byta bankkontot på sidan Egna uppgifter. Att ändra bankkontot på sidan Egna uppgifter påverkar inte bankkontoinformationen i redan skickade eller avslutade ansökningar. Om du vill ändra på bankkontot som används för utbetalningen av exempelvis konstnärs- eller arbetsstipendium, kontakta Taike på asiointi@taike.fi.

Tillsvidare är det inte möjligt att spara utländska kontonummer i systemet. Om du har ett konto utomlands, kontakta Taike: asiointi@taike.fi.

Stipendier betalas inte på ett konto som ägs av en förening, ett andelslag, ett företag, en stiftelse eller övrig sammanslutning.

Ansökningsenligt bankkonto

Det är möjligt att spara ett bankkonto som används endast för en viss ansökan. Det bankkonto som du anger används endast i betalningar som gäller denna ansökan. Det ändrar inte på det kontonummer som tidigare sparats i kundregistret och som används för andra betalningar.

Öppna utlysningar

På fliken Öppna utlysningar under rubrikerna Regionala stipendier och bidrag och Riksomfattande stipendier och bidrag ser du vilka Taikes stipendier som är öppna för ansökning. Som privatperson ser du endast de stipendieutlysningar som är avsedda för privatpersoner och arbetsgrupper.

Att göra en ny ansökan

Inled en ny ansökan på sidan Öppna utlysningar. På sökning välj Gör ny ansökan. Välj språket vilket du vill göra ansökningen med. Det språk som du använt när du loggat in till tjänsten är förinställt.

På ansökans först flik ser du informationen som finns sparad i kundregistret. Om du vill uppdatera dina uppgifter, gå till sidan Egna uppgifter. Återvänd till ansökan via sidan Egna ansökningar, fliken Ofärdiga.

Spara varje flik i ansökan innan du fortsätter till nästa.

När du skickat ansökan, sparas den på sidan Egna ansökningar, fliken Avsända.

Ansökans bilagor

De dokumentformat och antalet som godkänns definieras på ansökningsblanketten. En enskild bilaga får inte överstiga 4 Mb.

Skydda, kryptera eller använd inga andra specialegenskaper på bilagorna. De hindrar att ansökan kan handläggas.

Egna ansökningar

På sidan Egna ansökningar ser du hur din ansökan handläggs i olika skeden.

Ofärdiga

På fliken Ofärdiga ser du alla ansökningar du påbörjat, men inte har skickat. Du kan fortsätta att fylla i de påbörjade ansökningarna via länken Redigera. Du kan redigera din ofullbordade ansökan fram till ansökningsfristen och tills du tryckt på knappen Skicka.

Efter att ansökningstiden slutat kan du inte längre skicka ansöka, men du kan åskåda dina oavslutade ansökningar. Ansökningarna visas i fallande ordning, den nyaste lagringen först. Du kan ordna vyn genom att klicka på spaltrubrikerna. Taike ser inte dina oavslutade ansökningar. Du kan radera ansökan med kommandot Radera.

Avsända

På fliken Avsända ser du alla de skickade ansökningar som Taike inte ännu har fattat beslut om. Ansökningarna visas i fallande ordning, den senast skickade ansökan först. Du kan ordna vyn genom att klicka på spaltrubrikerna.

Ansökan får Taikes diarienummer omedelbart efter att den är officiellt mottagen och den har sparats i ämbetsverkets system. Om din ansökan inte får ett diarienummer inom ett par dagar utan endast har ett temporärt lagringsnummer, kontakta Taike på asiointi@taike.fi. Det kan förekomma fördröjning på grund av att tjänsten samtidigt belastas av flera användare.

Ansökningen du skickat sparas med tillhörande bilagor på sidan Ansökningens handläggningsskeden. Du når sidan genom länken Bläddra.

Komplettering av ansökan

I och med e-tjänsten kommer ansökningarna att handläggas snabbare än tidigare. Därför är det viktigt att din inlämnade ansökan är så fullständig som möjligt redan inom ansökningstiden. Via länken Komplettera kan du komplettera ansökningen inom ramen för ansökningstiden. Efter det upphör länken att fungera.

Du kan bifoga högst fem bilagor, storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb. Du får ett e-postmeddelande om att kompletteringen sparats i systemet.

Annullering av ansökan

Via länken Avbryt kan du annullera din ansökan. Du får ett e-postmeddelande om att annulleringen sparats i systemet. Beakta att när du annullerar ansökan avslutar det omedelbart handläggningen av ditt ärende.

Avgjorda

På fliken Avgjorda ser du alla dina skickade ansökningar som Taike har fattat beslut om. Ansökningarna visas i fallande ordning, den senast skickade ansökningen först. Du kan ordna vyn genom att klicka på spaltrubrikerna.

Du får ett e-postmeddelande om besluten som sparas i e-tjänsten. Beslutet sparas på sidan Ansökningens handläggningsskeden. Du kommer dit genom länken Ansökningens handläggningsskeden.

Ändringsbegäran

Du kan ansöka om ändring i ett positivt beslut. Gör ändringsbegäran med en särskild blankett som öppnas via länken Begäran om ändring. Välj vilken typ av ändring du ansöker om och beskriv samt motivera den. Av bilagan Stipendiets villkor och begränsningar som är bifogad till beslutet, framgår hurdana ändringar som är möjliga för ditt stipendium och när de ska åtgärdas.

De mest vanliga ändringarna är:

  • ändring av användningsändamål
  • förlängning eller förflyttning av användningstiden och/eller redovisningstiden
  • förändring av arbetsgruppens sammansättning
  • annullering av stipendiet.

Redovisning

Gör redovisningen inom utsatt tid på den hänvisade blanketten som öppnas via länken Redovisning. Anvisningar till att redovisa finns i redovisningsblanketten.

Senast ändrad: 23.07.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer