Extra konstnärspension

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.09.2020 - 30.09.2020
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan extra konstnärspension ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du bankkoder, mobilcertifikat eller personkort.

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i ansökningsinformationen innan ansökan fylls i.

För vem
Vem fattar beslut
Beslutets motivering
Pensionsbelopp
Beviljande och utbetalning av pension 
Specialvillkor
Vad ska bifogas
Meddelande om beslut

För vem 

Extra konstnärspension kan beviljas till konstnärer som bor eller har bott permanent i Finland.

Pensionen som ansöks nu börjar 1.1.2021. Pension får inte utan särskilt skäl beviljas en person som inte har fyllt 60 år senast 31.12.2020. Särskilt skäl är bestående arbetsoförmåga beroende på hälsotillstånd.

Vem fattar beslut

Ansökningarna och de sökandes verksamhet bedöms av statens konstkommissioner i egenskap av Taikes sakkunnigorgan. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av ämbetsverkets tjänsteman.

Beslutets motivering 

Extra konstnärspension kan beviljas som erkänsla för förtjänstfull verksamhet som skapande eller återgivande konstnär. Pensionen är behovsprövad och vid beviljandet bedöms och jämförs de sökandes konstnärliga verksamhet. 

Vid beviljande av pension beaktas sökandes pensions- och övriga fasta inkomster, med undantag av folkpension, verkställda i beskattningen. Som övriga fasta inkomster beaktas fortlöpande kapitalinkomster.

Pensionsbelopp 

Statens extra konstnärspension kan beviljas inom ramen för anslaget anvisat för ändamålet i statsbudgeten. År 2020 kunde en mängd pensioner beviljas som motsvarade 51 fulla pensioner.

Pensionen är beskattningsbar inkomst och den beviljas som full pension eller delpension. År 2020 var full pension 1 380,38 euro i månaden och delpension hälften av det, alltså 690,19 euro. Stipendiebeloppet för 2021 fastställs i januari.

Pensionen kan beviljas som full pension om sökandens vid beskattningen fastställda pensionsinkomster och andra fasta inkomster, med undantag av folkpension, är mindre än konstnärspensionens månatliga belopp.
   
Pensionen kan beviljas som delpension om sökandens vid beskattningen fastställda pensionsinkomster och andra fasta inkomster, med undantag av folkpension överskrider konstnärspensionens belopp, men är mindre är konstnärspensions belopp multiplicerat med två.

Pension beviljas inte om sökandens vid beskattningen fastställda pensionsinkomster och andra fasta inkomster, med undantag av folkpension, överstiger konstnärspensionens belopp multiplicerat med två.

Tidigare beviljad delpension kan höjas till full pension på ansökan av pensionsmottagaren om dennas pensionsinkomster och andra fasta inkomster, med undantag av folkpension, är mindre än konstnärspensionens belopp.

Beviljande och utbetalning av pension 

Centret för konstfrämjande beviljar extra konstnärspension. Keva betalar pensionen månatligen från början av beviljningsåret. Taike behandlar pensionsansökningar en gång om året.

Antalet nya pensioner och förhöjda delpensioner fastställs årligen i statsbudgeten. Pensionerna beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten för 2021.

Specialvillkor

Centret för konstfrämjande kan besluta att utbetalningen av pension ska upphöra samt att redan utbetald pension ska återbetalas, om pensionssökande i sin ansökan har gett falsk eller vilseledande information om sådant som väsentligt har påverkat beviljandet av pension.

Vad ska bifogas

Bifoga kopior av de nödvändiga dokumenten, skicka inte in original.

 • Beskattningsbeslut är obligatorisk bilaga och om det saknas kan ansökan inte behandlas.
 • Pensionsbeslut eller arbetspensionsutdrag: bifoga till din ansökan det aktuella pensionsbeslutet som visar storleken på din månatliga pension. Om du inte ännu får pension, bifoga ditt arbetspensionsutdrag med en uppskattning av pensionens storlek. Detta är obligatorisk bilaga och om den saknas kan ansökan inte behandlas. 
 • Beslut eller utredning över pensionsinkomster från utlandet.
 • Meritförteckning 
 • B-utlåtande av läkare om arbetsoförmåga om du ansöker på grund av arbetsoförmåga (endast sökande under 60 år som ansöker av särskilt skäl).
 • 1–5 bilder av verk om du är sökande inom visuell konst. Största storlek för en bilaga är 4 Mb. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga. Vi rekommenderar att du anger en länk till din webbplats i ansökan.
 • Därtill kan du om du vill bifoga högst två övriga bilagor som är väsentliga för ansökan.
 • En bilaga kan vara högst 4 Mb.

Obs! Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Konstnärspension kan inte beviljas om: 

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökningarna ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering)
 • Sökandes inkomstgränser överskrids, se närmare under punkten Pensionsbelopp.

Besluten om konstnärspension baserar sig på lagen om extra konstnärspensioner (194/2016) samt undervisnings- och kulturministeriets förordning om extra konstnärspensioner (207/2016) och på dem tillämpas lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012) samt förvaltningslagen (434/2003).

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst. 

Meddelande om beslut

Alla sökande informeras om beslutet skriftligt. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ytterligare information: tfn. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer