Konstnärsstipendier

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

28.02.2020 - 31.03.2020
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem
Vem fattar beslut
För vad
Belopp
Beslutets motivering
Specialvillkor
Vad bör bifogas
Stipendiet kan inte beviljas ifall
Meddelande om beslut

För vem

Fem-, tre-, ett- och halvåriga statens konstnärsstipendier åt professionella konstnärer inom olika konstarter samt åt konstjournalister. Antalet stipendier och stipendiernas längd som beviljas varierar enligt konstart

Centret för konstfrämjande rekommenderar att du lämnar in en ansökan inom endast en konstart. Du väljer konstart när du fyller i ansökan. Om du ansöker om stipendium för ljus- och ljuddesign inom scenkonst ska du välja scenkonst som konstart. Multikonst syftar på verksamhet som kombinerar olika konstarter på ett sätt som avviker från det traditionella – inte på etablerade konstformer som exempelvis musikteater.

Vem fattar beslut

Beslut om konstnärsstipendierna fattar av statens konstkommissioner på föredragning.

För vad

Stipendiet är ämnat för professionellt konstnärligt arbete. Konstnärsstipendium beviljas inte för studier eller slutarbete för yrkesinriktad grundexamen eller för lägre eller högre högskoleexamen.

Stipendier beviljas inte åt sökande

 • som har statens eller annat arbetsstipendium för samma år
 • som har beviljats statens extra konstnärspension.

Belopp

 • Stipendiet kan beviljas för 5, 3, 1 eller ½ år med början från nästa kalenderår.
 • Den halvåriga stipendieperioden kan inledas antingen i januari eller i juli. Stipendieperioden inleds i januari om stipendietagaren inte uppger att denne vill inleda sin stipendieperiod i juli.
 • Stipendiets belopp är 1 939,15 €/mån
 • Stipendiet innefattar pensions- och olycksfallsförsäkringsandelen i enlighet med Lantbruksföretagarnas pensionslag.
 • Stipendiet betalas månatligen.

Beslutets motivering

Konstkommissionerna bedömer alla ansökningar. Kommissionerna bedömer alla ansökningar. Beslutet baserar sig på konstkommissionens helhetsbedömning av ansökningarna. Beslutet påverkas bland annat av den sökandes tidigare konstnärliga verksamhet och arbetsplanen som omfattar hela den sökta stipendieperioden. Vid jämförelsen av ansökningarna används följande grunder:

Den sökandes tidigare konstnärliga meriter

 • Är den sökande yrkeskonstnär?
 • Kan den sökande uppvisa tidigare konstnärlig verksamhet?
 • Ar den sökande övertygande inom sitt konstområde?

Arbetsplanens kvalitet

 • Är den konstnärliga idén i arbetsplanen tydlig och bärande?
 • Är verksamheten långvarigt, välplanerad och genomförbar?
 • Innehåller planen professionella utvecklingspotentialer, nya idéer eller handlingssätt?

Specialvillkor

Stipendietagaren ska
• avstå från sin avlönade huvudsyssla för stipendieperioden, om det beviljade stipendiet är på minst ett år. Mottagare av ett halvårigt stipendium kan ha ett avlönat arbete under stipendieperioden.
• göra en skriftlig redovisning av stipendiets användning i slutet av stipendieperioden.
• teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring. Försäkringen ska ansökas inom tre månader från att stipendiet inletts. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Mer information från www.mela.fi/sv

Vad bör bifogas

 • Som obligatorisk bilaga konstnärens meritförteckning.
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn.
 • Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Sökande från visuella områden ska härutöver bifoga 1 – 5 bilder på verk till sin ansökan som en PDF-fil (max. 4Mb). Namn, teknik, storlek och årtal ska framgå från verken. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga. Vi rekommenderar att ange en länk till sökandes webbsidor.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (734/1969) och förordningen (845/1969) om statens konstnärsstipendier, lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.
Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst. 

Ytterligare information om konstnärsstipendiet

Meddelande om beslut

Alla sökande informeras om beslutet skriftligt senast 31.8.2020. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Information

Tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

 


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer