Coronastipendium för privatpersoner

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.05.2020 - 15.05.2020
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Anslaget för stipendierna är totalt högst 8,7 miljoner euro.

För vad och för vem är stipendiet avsett?

Coronastipendierna är avsedda för professionella inom kreativa branscher samt kultur- och konstområdet vars arbetsmöjligheter och inkomster har minskat på grund av coronapandemin under tiden 13 mars–31 maj 2020.

Sökande kan vara bland annat musiker, skådespelare, dansare, bildkonstnärer, designers, författare, scenografer, ljud- och ljustekniker, filmklippare, maskörer, scenkomiker, illustratörer, osv.

Coronastipendierna är avsedda för det förändrade arbetsläget som coronapandemin orsakat. Bidrag kan beviljas för att slutföra avbrutna produktioner, planera och genomföra nya projekt samt upprätthålla sökandens professionella verksamhet.

Coronastipendiet för privatpersoner är 3 000 euro. Stipendiet kan användas till och med 31 december 2020.

Bidrag kan inte beviljas till privatpersoner som har: 

 • statens konstnärsstipendium eller annat arbetsstipendium under det ansökta stipendiets användningstid (medräknat coronastipendium som Taike redan beviljat),
 • statens extra konstnärspension.

Sökande ska i sin ansökan om coronastipendium uppge om de sökt andra bidrag för samma ändamål. 

Vem bedömer och fattar beslut

Taikes sakkunnigteam bedömer ansökningarna och direktören fattar beslut utifrån föredragning av specialsakkunnig. Taike kan vid behov höra andra sakkunniga.

Stipendiets syfte

Undervisnings- och kulturministeriets mål är att arbetsförutsättningarna för aktörer inom kreativa branscher samt kultur- och konstområdet ska bevaras trots förändringarna i verksamhetsmiljön som coronaepidemin orsakat.

Det beviljade stipendiet säkerställer sökandes arbets- och verksamhetsförutsättningar samt att verksamheten kan fortsätta så smidigt som möjligt efter undantagstillståndets slut.

Bedömning av ansökningarna och beviljande av stipendiet

Stipendiet beviljas som ett arbetsstipendium. Stipendierna är behovsprövade. Bedömningen och den inbördes jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsevaluering där följande kriterier beaktas för varje ansökan:

1. Sökandes tidigare verksamhet inom konst- eller kulturområdet

 • Är sökande professionell?
 • Hurdana är sökandens tidigare resultat/arbeten?

2.  Förlorade inkomster på grund av coronapandemin

 • På vilket sätt har coronapandemin påverkat sökandes inkomst och förlust av arbetstillfällen? Exempelvis inställda föreställningar, utställningar, konserter, spelningar och turnéer eller andra förändringar i sökandes inkomster på grund av inställda arbetstillfällen.

3. Plan för stipendiets användning                  

 • Vilket är bidragsbehovet och hur ska stipendiet användas?
 • Planens tydlighet och motiveringar?

Villkor för stipendiets beviljande och användning

 • Stipendier beviljade av andra instanser för samma ändamål beaktas i stipendiebesluten.
 • Om sökande tidigare har fått stipendier av Centret för konstfrämjande, ska de säkerställa att redovisningen över stipendiets användning som krävs i stipendiebeslutet har inlämnats inom utsatt tid.
 • Ansökan avslås om den lämnas in efter utsatt tid. Ansökningarna ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Stipendiet får användas endast för det beviljade ändamålet.
 • Stipendiemottagaren ska göra en skriftlig redovisning över stipendiets användning efter stipendieperioden.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar stipendiets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Vad ska bifogas

Sökande från visuella områden kan till sin ansökan bifoga 1–5 bilder på verk som en PDF-fil (max. 4 Mb). Ange verkens namn, teknik, storlek och årtal. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga.

Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Meddelande om beslutet

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt senast 12 juni 2020. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ytterligare information

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer