Stipendier och bidrag

Taike delar årligen ut stipendier och bidrag för att främja konst och kultur för ca 35 miljoner euro.

Stipendier

Taike samt 20 konstkommissioner och två stipendienämnder delar ut stipendier till professionella konstnärer. Taike delar årligen ut ca 21,6 miljoner euro som stöd till konstnärer. Utav det utgör cirka 11 miljoner euro statens konstnärsstipendier.

Stipendierna är avsedda för privatpersoner eller utav dem bestående arbetsgrupper.

Bidrag

Taike delar ut verksamhetsbidrag och specialbidrag. Verksamhetsbidrag beviljas årligen till över 150 sammanslutningar för sammantaget över åtta miljoner euro. Specialbidrag delas ut för cirka 2,7 miljoner per år.

Bidragen är avsedda för registrerade sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga så som organisationer, föreningar, andelslag och företag samt kommuner.

Senast ändrad: 19.11.2018

Biblioteksbidrag

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

02.01.2019 - 31.01.2019
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Understöd för ålderstigna författare och översättare
Understöd på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga

Understöd för ålderstigna författare och översättare

Ansökningarna ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen före ansökningen ifylls.

Spara blanketten på din dator

För vem

Bidrag är avsedda för författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Skönlitteraturens bidrag beviljas åt representanter för följande litteraturformer: skönlitterär prosa (romaner, noveller), lyrik, dramatik, aforismer, essäer, barn- och ungdomsböcker, genrelitteratur (till exempel scifi, fantastik, spekulativ fiktion, deckare, vildmarksböcker) samt bilderböcker och seriealbum som innehåller rikligt med text.

Facklitteraturens bidrag beviljas åt författare och översättare av verk som tillhör allmän facklitteratur. De beviljas inte till vetenskapliga forskningar eller läroböcker eller verk som liknas med dessa, så som författare eller översättare av litteratur inom ett begränsat professionellt område.

För vad och stipendiums belopp

Bidraget är avsett för ålderstigna författare och översättare som lever under knappa ekonomiska omständigheter. Bidraget kan inte mottas av en sökande, vars beskattbara årsinkomster överskrider 16 000 euro.

Bidragets belopp är 2 000 – 4 000 euro.

Beslutets motivering

Beslutet påverkas av den sökandes litterära produktion och den sökandes ekonomiska situation.

Bidraget är behovsprövade.

Vad skall bifogas

 • som obligatorisk bilaga en utredning av den sökandes ekonomiska situation, exempelvis beskattningsbeslut av senast bekräftade beskattning.

Bidraget kan inte beviljas ifall

 • ansökningen anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Centret för konstfrämjande senast på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).

Ansökan måste vara framme hos Centret för konstfrämjande på sista ansökningsdagen senast kl. 16. Adress: Centret för konstfrämjande, PB 1001, 00531 Helsingfors. Besöksadress: Hagnäskajen 6. Ansökan kan också lämnas in till Taikes regionala byråer under ansökningstiden. 

På bidraget tillämpas lagen (236/1961) och förordningen (46/1964) om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare, lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Understöd på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga

Ansökningstid

Bidraget på grund av sjukdom eller arbetsoförmögenhet kan ansökas då behovet av stöd inträffar.

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen före ansökningen ifylls.

Spara blanketten på din dator

För vem

Bidrag är avsedda för författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Skönlitteraturens bidrag beviljas åt representanter för följande litteraturformer: skönlitterär prosa (romaner, noveller), lyrik, dramatik, aforismer, essäer, barn- och ungdomsböcker, genrelitteratur (till exempel scifi, fantastik, spekulativ fiktion, deckare, vildmarksböcker) samt bilderböcker och seriealbum som innehåller rikligt med text.

Facklitteraturens bidrag beviljas åt författare och översättare av verk som tillhör allmän facklitteratur. De beviljas inte till vetenskapliga forskningar eller läroböcker eller verk som liknas med dessa, så som författare eller översättare av litteratur inom ett begränsat professionellt område.

För vad

Bidraget är i specialfall avsett för författare och översättare som

 • på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga har hamnat i ekonomiska svårigheter
 • har ett mycket knappt företagares pensionsskydd eller övrigt pensionsskydd.

Bidraget kan inte mottas av en sökande, Bidraget kan inte mottas av en sökande, vars beskattbara årsinkomster överskrider 16 000 euro.

Belopp

Bidragets belopp är 2 000 – 4 000 euro.

Beslutets motivering

Beslutet påverkas av den sökandes litterära produktion och den sökandes ekonomiska situation.

Bidraget är behovsprövade.

Vad skall bifogas

 • som obligatorisk bilaga en utredning av den sökandes ekonomiska situation, exempelvis beskattningsbeslut av senast bekräftade beskattning
 • som obligatorisk bilaga ett läkarintyg gällande sjukdomens eller arbetsoförmögenhetens art och varaktighet.

Bidraget kan inte beviljas ifall

 • ansökningen anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Centret för konstfrämjande senast på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).

Ansökan måste vara framme hos Centret för konstfrämjande på sista ansökningsdagen senast kl. 16. Adress: Centret för konstfrämjande, PB 1001, 00531 Helsingfors. Besöksadress: Hagnäskajen 6. Ansökan kan också lämnas in till Taikes regionala byråer under ansökningstiden. 

På bidraget tillämpas lagen (236/1961) och förordningen (46/1964) om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare, lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Meddelande om beslut

Nämnden för biblioteksstipendier åt författare och översättare fattar beslut om biblioteksbidrag. Alla sökande får besked om beslutet skriftligt.

Ytterligare information

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer

E-tjänsten

Stipendier och bidrag

Ansök om stipendier och bidrag i Taikes e-tjänst.

I e-tjänsten kan du

 • fylla i och skicka ansökan
 • komplettera ansökan
 • ta emot beslut
 • ansöka om ändring i beslutet
 • göra redovisning.

Om du ansöker stipendium för dig själv eller din arbetsgrupp, logga in på e-tjänsten med nätbankskoder, mobil id eller chipförsett ID-kort.

Om du ansöker bidrag för din sammanslutning, logga in med  Katso-kod.

Senast ändrad: 30.09.2016