Stöd för inköp av litteratur

Statens litteraturkommission utfärdar årligen ett förslag till undervisnings- och kulturministeriet om skönlitteraturen som skulle tas till köpstödsförteckningen. Förläggare av böcker kan framställa att deras publicerade verk antas till köpstödsförteckningen. Ett fritt formulerat förslag ska tillhandahållas statens litteraturkommission senast den 15.1. Förläggaren bör skicka kommissionen ett exemplar av boken som föreslås så att den kan bekanta sig med verket. Böcker returneras inte.

Litteraturkommissionen utfärdar köpstödslistan åt undervisnings- och kulturministeriet i februari-mars. Litteraturkommissionen tar även hänsyn till verk som överlämnats till kommissionen eller dess medlemmar fastän förläggaren inte skulle göra en framställning av dessa.

Ministeriet delar ut köpstöd för sammanlagt 835 000 euro varje år.

Till förteckningen väljer litteraturkommissionen ut

 • skönlitterära verk med konstnärlig kvalitet
 • litteraturforskning, memoarer och essäverk
 • endast verk vars spridning anses eller förutspås vara liten.

Till köpstödsförteckningen intas

 • inhemsk prosa och lyrik
 • finlandssvensk litteratur
 • samisk litteratur
 • översatt skönlitteratur
 • barn- och ungdomsböcker
 • pjäser, aforismer och biografier
 • essäer och litteraturforskning
 • serier
 • ljudböcker
 • böcker med stor text
 • lättlästa böcker.

Delegationen för informationsspridning utfärdar köpstödsförteckningen för facklitteraturen.