Taike-löftet åt kunder och samarbetspartners

Expertis

Vad betyder den?

Taike är ett expert- och serviceämbetsverk inom konst- och kulturområdet. Vår styrka består av den mångsidiga expertisen hos vår personal och ämbetsverkets omfattande samarbetsnätverk runtom i Finland. Expertisen realiseras genom motiverade och genomförda beslut samt genom att hålla fast vid överenskomna riktlinjer. Vi är inte rädda inte för att ta fram modiga nya idéer och vi uppskattar mod att våga förändras och pröva på nytt. Därför har vi åtagit oss också långsiktiga projekt.

Hur syns den?

 • Vi försäkrar att alla våra medarbetare har möjlighet att lyfta fram nya perspektiv och tala om utvecklingsbehov. Vi tar med både tjänstemän och länskonstnärer i gemensamma utvecklingsuppgifter och utnyttjar allas individuella expertis i områdesspecifika frågor.
 • Vi identifierar expertisen hos de kollegiala bedömarna och utnyttjar den förutom till beslut om bidrag, också i konstpolitiska riktlinjer och utvecklingsarbete.
 • Vi samlar regelbundet respons av våra kunder, våra samarbetspartners, våra kollegiala bedömare och vår personal för att få reda på hurdan påverkan vårt arbete har haft och på vilka sätt vi kan vidareutveckla det.
 • Vi förutser framtiden för att hålla oss uppdaterade och vi kan erbjuda våra kunder och samarbetspartners sakkunnig service.
 • Vi följer principer för god förvaltning som definierats i lagar och förordningar gällande offentligt maktbruk.

Uppskattning

Vad betyder det?

Taike lovar att arbeta för att främja konst och kultur. Kunder och samarbetspartners uppskattas genom att vi är medvetna om varför och för vem Taike arbetar för. Vi tror att genom att lyssna på och möta våra kunder och samarbetspartners samt förtroende till våra medarbetares expertis, ökar uppskattningen gentemot Taike och förstärker bilden av Taike som ett expert- och serviceämbetsverk.

Hur syns det?

 • Vi uppskattar våra kunder och samarbetspartners genom att utföra vårt konst- och kulturfrämjande arbete omsorgsfullt och sakkunnigt.
 • Vi visar god kundserviceanda genom att vara tillgängliga och genom att erbjuda rådgivning inom olika konstarter.
 • Vi lyssnar på våra kunder och samarbetspartners för att lära känna deras situation och behov samt för att hålla oss uppdaterade om konstfältets händelser och nya fenomen.
 • Vi beaktar den inverkan som våra kunders och samarbetspartners arbete har och ger rätt riktad respons.
 • Vi uppskattar bedömningsarbetet som utförs av konstens sakkunniga genom att sörja för interaktionen mellan Taike och de kollegiala bedömarna samt att försäkra goda arbetsförhållanden åt kommissions- och nämndmedlemmarna.

Öppenhet

Vad betyder det?

Taike främjar öppenhet genom att erbjuda tidsenlig, sakkunnig och tillgänglig information och rådgivning. För oss betyder öppenhet förmåga att lyssna och vara mottaglig för nya idéer. Icke-diskriminering och likabehandling är värden som ingår i vår struktur. Klar och enhetlig praxis hör till vårt verksamhetssätt, vilket försäkrar att alla behandlas lika.

Hur syns det?

 • Vi ser till att våra webbsidor och vår personal har den uppdaterade informationen som behövs.
 • Vi främjar utvecklingen av en öppen dialog genom att försäkra oss om att Taike är lättillgängligt. Vi sörjer för att det är enkelt att hitta information om man ska vända sig till i olika situationer. 
 • Vi motiverar våra riktlinjerar på ett lättförstått sätt. Grunderna för motiveringen finns öppet för alla att se.
 • Likabehandling försäkras genom att sökande av stipendier och bidrag har enhetlig och tillräcklig information om ansökningsprocessen och genom att kommissionsmedlemmarna byts ut med regelbundna mellanrum. Vi följer utdelningen av stipendierna och bidragen från likabehandlingens synvinkel.
 • Vi försäkrar oss om att de kollegiala bedömarna känner till stipendielagstiftningen, ansökningarnas tidtabeller samt riktlinjer om bidragens utdelning som är framtagna av Taike. Vi tar hand om att de har förts öppen diskussion om Taikes riktlinjer bland de kollegiala bedömarna.
Senast ändrad: 10.10.2017

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer