Anvisningar för Taikes stipendie- och bidragsmottagare som berörs av kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina berör många som arbetar på stipendium eller bidrag, medlemmar i våra förtroendeorgan och Taikes personal. Centret för konstfrämjande har följt situationens inverkan på konstnärer i Finland och även identifierat krigets effekter på den egna verksamheten.

Taike följer undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer om att sanktionerna och restriktionerna riktar sig mot Ryssland som stat.  Åtgärderna är inriktade till stöd för Ukraina, inte mot enskilda ryska personer.

Om krigssituationen eller sanktionerna påverkar ditt arbete för vilket du har fått stöd från Taike, kontakta den specialsakkunniga som har undertecknat ditt stödbeslut. I sådana fall försöker vi gemensamt hitta en lösning. 

Det har uppstått och kan uppstå förändringspress på projekt. Bland de regionala samarbetsorganisationerna har bland annat Nordiska ministerrådet, Östersjöstaternas råd, Barents euroarktiska råd och Den nordliga dimensionens partnerskap avbrutit samarbetet med Ryssland och Belarus. Stipendier utbetalas inte heller till ryska bankkonton.

Europas kulturministrar har undertecknat en deklaration som skarpt fördömer Rysslands invasion av Ukraina och uttrycker sitt stöd till ukrainska konstnärer, journalister och experter inom kultursektorn. Deklarationen och annat material om ämnet finns på undervisnings- och kulturministeriets specialsajt om Ukraina.

Det finns flera konst- och kultursammanslutningar i Finland som arbetar aktivt med konstnärers inresefrågor och arbetsförutsättningar. Närmare information om dessa aktörer och nätverk fås bland annat via följande länkar:

Frame Contemporary Art Finland

Artists at Risk

Artist in Residence

Ytterligare information:

Henri Terho, chef för konststöd
tfn 0295 330 901, henri.terho@taike.fi

Senast ändrad: 02.05.2022

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer