Ohjeita Taikelta apurahaa tai avustusta saaneille, joita sota Ukrainassa koskettaa

Sota Ukrainassa koskettaa monia apurahalla ja avustuksella työskenteleviä, luottamuselimiemme jäseniä ja Taiken henkilökuntaa. Taiteen edistämiskeskus on seurannut tilanteen vaikutuksia taiteilijoihin Suomessa ja tunnistanut sodan vaikutuksia myös omassa toiminnassaan.

Taike noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön linjausta siitä, että Venäjään kohdistuvat pakotteet ja rajoitukset on suunnattu Venäjään valtiona. Linjaukset kohdistuvat Ukrainan tueksi, eivät venäläisiä henkilöitä vastaan.

Mikäli sotatilanne tai pakotteet vaikuttavat työskentelyysi, johon olet saanut Taikesta tukea, ota yhteyttä päätöksesi allekirjoittaneeseen erityisasiantuntijaan. Pyrimme tällaisissa tapauksissa etsimään yhdessä ratkaisuja. 

Hankkeisiin on tullut ja voi tulla muutospaineita. Alueellisen yhteistyön järjestöistä muun muassa Pohjoismainen ministerineuvosto, Itämeren valtioiden neuvosto, Barentsin euroarktinen neuvosto ja Pohjoisen ulottuvuuden kumppanuus ovat keskeyttäneet yhteistyön Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa. Apurahoja ei myöskään makseta venäläisille pankkitileille.

Euroopan kulttuuriministerit ovat allekirjoittaneet julkilausuman, jossa tuomitaan jyrkästi Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Kulttuuriministerit ilmaisevat tukensa ukrainalaisille taiteilijoille, journalisteille ja kulttuurialan ammattilaisille. Löydät julkilausuman ja muuta aiheeseen liittyvää opetus- ja kulttuuriministeriön erityissivustolta: Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla. 

Suomessa on useita taide- ja kulttuuriyhteisöjä, joilla on aktiivinen rooli taiteilijoiden maahantuloasioiden ja työskentelyedellytysten järjestämisestä. Lisätietoja näistä toimijoista ja verkostoista saa mm. seuraavista linkeistä:

Frame Contemporary Art Finland

Artists at Risk

Artist in Residence

Lisätiedot:

Henri Terho, taiteen tukemisen päällikkö
p. 0295 330 901, henri.terho@taike.fi

Senast ändrad: 20.04.2022

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer