Utlysning

Utlysningskungörelse 2023: Biblioteksbidrag

Biblioteksbidragen är avsedda för ålderstigna författare och översättare i ekonomiskt trångmål och för författare och översättare som på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga råkat i ekonomiska svårigheter.

Ansökningstid

Beslut

Alla sökande får besked om beslutet skriftligt.

För vad

Bidraget är i specialfall avsett för författare och översättare som på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga har hamnat i ekonomiska svårigheter.

För vem

Bidrag är avsedda för författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Vem fattar beslut

Biblioteksstipendienämnden för författare och översättare på föredragning.

Ansökan

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen före ansökningen ifylls.

Understöd för ålderstigna författare och översättare

Spara blanketten på din dator.

För vem

Bidrag är avsedda för författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Skönlitteraturens bidrag beviljas åt representanter för följande litteraturformer: skönlitterär prosa (romaner, noveller), lyrik, dramatik, aforismer, essäer, barn- och ungdomsböcker, genrelitteratur (till exempel scifi, fantastik, spekulativ fiktion, deckare, vildmarksböcker) samt bilderböcker och seriealbum som innehåller rikligt med text.

Facklitteraturens bidrag beviljas åt författare och översättare av verk som tillhör allmän facklitteratur. De beviljas inte till vetenskapliga forskningar eller läroböcker eller verk som liknas med dessa, så som författare eller översättare av litteratur inom ett begränsat professionellt område.

Vem fattar beslut

Biblioteksstipendienämnden för författare och översättare på föredragning.

För vad och stipendiums belopp

Bidraget är avsett för ålderstigna författare och översättare som lever under knappa ekonomiska omständigheter. Bidraget kan inte mottas av en sökande, vars beskattbara årsinkomster överskrider 16 000 euro.

Bidragets belopp är 2 000 – 4 000 euro.

Beslutets motivering

Beslutet påverkas av den sökandes litterära produktion och den sökandes ekonomiska situation.
Bidraget är behovsprövade.

Vad skall bifogas

  • som obligatorisk bilaga en utredning av den sökandes ekonomiska situation, exempelvis beskattningsbeslut av senast bekräftade beskattning.

Bidraget kan inte beviljas ifall

  • ansökningen anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Centret för konstfrämjande senast på sista ansökningsdagen kl. 16.
  • ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).

Ansökan måste vara framme hos Centret för konstfrämjande på sista ansökningsdagen senast kl. 16. Adress: Centret för konstfrämjande, PB 1001, 00531 Helsingfors. Besöksadress: Hagnäskajen 6. Ansökan kan också lämnas in till Taikes regionala byråer under ansökningstiden.

På bidraget tillämpas lagen (236/1961) och förordningen (46/1964) om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare, lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Understöd på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga

Ansökningstid

Bidraget på grund av sjukdom eller arbetsoförmögenhet kan ansökas då behovet av stöd inträffar.

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen före ansökningen ifylls.

Spara blanketten på din dator.

För vem

Bidrag är avsedda för författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Skönlitteraturens bidrag beviljas representanter för följande litteraturgenrer: skönlitterär prosa (romaner, noveller), poesi, skådespel, föreställningsmanus, aforismer, essäer, barn- och ungdomslitteratur, genrelitteratur (t.ex. scifi, fantasy, spefi, deckare, vildmarkslitteratur), lättlästa böcker (skrivna direkt på lättläst språk) samt bilderböcker med mycket text och seriealbum.

Facklitteraturens bidrag beviljas åt författare och översättare av verk som tillhör allmän facklitteratur. De beviljas inte till vetenskapliga forskningar eller läroböcker eller verk som liknas med dessa, så som författare eller översättare av litteratur inom ett begränsat professionellt område.

Vem fattar beslut

Biblioteksstipendienämnden för författare och översättare på föredragning.

För vad

Bidraget är i specialfall avsett för författare och översättare som

  • på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga har hamnat i ekonomiska svårigheter
  • har ett mycket knappt företagares pensionsskydd eller övrigt pensionsskydd.

Bidraget kan inte mottas av en sökande, vars beskattbara årsinkomster överskrider 16 000 euro.

Belopp

Bidragets belopp är 2 000–4 000 euro.

Beslutets motivering

Beslutet påverkas av den sökandes litterära produktion och den sökandes ekonomiska situation.

Bidraget är behovsprövade.

Vad skall bifogas

  • som obligatorisk bilaga en utredning av den sökandes ekonomiska situation, exempelvis beskattningsbeslut av senast bekräftade beskattning
  • som obligatorisk bilaga ett läkarintyg gällande sjukdomens eller arbetsoförmögenhetens art och varaktighet.

Bidraget kan inte beviljas ifall

  • ansökningen anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Centret för konstfrämjande senast på sista ansökningsdagen kl. 16.
  • ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).

Ansökan måste vara framme hos Centret för konstfrämjande på sista ansökningsdagen senast kl. 16. Adress: Centret för konstfrämjande, PB 1001, 00531 Helsingfors. Besöksadress: Hagnäskajen 6. Ansökan kan också lämnas in till Taikes regionala byråer under ansökningstiden.

På bidraget tillämpas lagen (236/1961) och förordningen (46/1964) om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare, lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Meddelande om beslut

Alla sökande får besked om beslutet skriftligt.

Ytterligare information

tfn 0295 330 700
[email protected]