En tredjedel av bildkonstens konstnärsstipendium delades åt unga

Stiina Saaristo, Piirustus pettymyksestä, 2012, Blyertspenna på papper. 285 x 300.

Statens bildkonstkommission har delat ut konstnärsstipendierna som inleds år 2014. Stipendiet erhölls av 55 bildkonstnärer.

Bildkonstkommissionen fick 730 ansökningar om konstnärsstipendier. Sammantaget 2 325 ansökningar om konstnärsstipendium riktades till Centret för konstfrämjande. Var tredje sökande kom från bildkonstens eller mediekonstens område.

Bildkonstens konstnärsstipendium erhölls av 55 bildkonstnärer. Drygt en tredjedel av mottagarna är under 35 år. De flesta unga fick ettårigt stipendium.

Beloppet på konstnärstipendiet är 1650 euro per månad. Av det betalar konstnären en obligatorisk försäkringsavgift till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt Lpa. Betalningen uppgår till ett par hundra euro.

Över 130 bildkonstnärer arbetar med hjälp av ett konstnärsstipendium som beviljats av bildkonstkommissionen.

Bildkonstkommissionen är ett av Centret för konstfrämjandes expertorgan. Den fattar beslut om bildkonstnärernas konstnärsstipendier, projektstipendier och priser.

Mottagare av bildkonstens konstnärsstipendium:

Femårigt stipendium
taiteilija Simo Alitalo, Turku
kuvataiteilija Terike Haapoja, Helsinki
kuvataiteilija Minna Heikinaho, Helsinki
kuvanveistäjä Timo Heino, Helsinki
kuvataiteilija Marja Kanervo, Helsinki
kuvataiteilija Otto Karvonen, Helsinki
kuvanveistäjä Antti Keitilä, Helsinki
kuvanveistäjä Anni Laakso, Helsinki
kuvataiteilija Anu Pennanen, Berliini
bildkonstnär Nina Roos, Helsingfors
kuvataiteilija Jani Ruscica, Helsinki
kuvataiteilija Stiina Saaristo, Helsinki
kuvataiteilija Charles Sandison, Tampere
taidemaalari Mari Sunna, Helsinki
kuvataiteilija Anna Tuori, Helsinki

Treårigt stipendium
kuvanveistäjä Ilmari Gryta, Riihimäki
kuvataiteilija Krister Gråhn, Mänttä-Vilppula
kuvataiteilija Kalle Hamm, Helsinki
kuvataiteilija Minna L. Henriksson, Helsinki
kuvataiteilija Olli Keränen, Helsinki
kuvataiteilija Mikko Kuorinki, Helsinki
bildkonstnär Thomas Nyqvist, Helsingfors
kuvataiteilija, valosuunnittelija Tülay Schakir, Helsinki
kuvataiteilija Päivi Takala, Helsinki
kuvataiteilija Juha Vehviläinen, Helsinki
kuvataiteilija Jarno Vesala, Nokia

Ettårigt stipendium
kuvataiteilija Petri Ala-Maunus, Tampere
taidegraafikko Maija Albrecht, Inkoo
kuvataiteilija Liisa Hilasvuori, Helsinki
kuvanveistäjä Sirpa Hynninen, Lappeenranta
kuvanveistäjä Johanna Ilvessalo, Helsinki
kuvataiteilija Joseph James, Helsinki
kuvataiteilija Elina Juopperi, Tornio
kuvataiteilija Inka-Maaria Jurvanen, Helsinki
performanssitaiteilija Essi Kausalainen
kuvataiteilija Johanna Kiivaskoski, Helsinki
kuvataiteilija Jonna Kina, Helsinki
kuvanveistäjä Laura Könönen, Helsinki
kuvataiteilija Henrietta Lehtonen, Tampere
kuvataiteilija Johanna Lemettinen, Lahti
kuvanveistäjä Kalle Mustonen, Lahti
kuvataiteilija Anssi Pulkkinen, Helsinki
kuvataiteilija Tiina Raitanen, Helsinki
kuvataiteilija Taneli Rautiainen, Helsinki
kuvataiteilija Antti-Ville Reinikainen, Helsinki
kuvataiteilija Simo Ripatti, Janakkala
konstnär Anna Rokka, Helsingfors
kuvataiteilija Simo Saarikoski, Helsinki
kuvataiteilija Paula Tella. Helsinki
taiteilija Aiko Tsukahara, Helsinki
kuvataiteilija Kari Vehosalo, Helsinki
konstnär Charlotta Östlund, Helsingfors

Halvårigt stipendium
konstnär Robin Lindqvist, Helsingfors
kuvataiteilija Janne Nabb, Helsinki
kuvataiteilija Maria Teeri, Helsinki

Ytterligare information:
Ansa Aarnio, specialsakkunnig
tfn 0295 330 701, ansa.aarnio@minedu.fi