Frågor och svar om coronabidragen

Svar på frågor om coronabidragsansökan som börjar 16 juni 

Hur ansöker jag om coronabidrag?

Läs igenom utlysningen omsorgsfullt innan du fyller i ansökan. 

För ansökan behöver du en beskrivning av din tidigare verksamhet inom konst- eller kreativa branscher, en arbetsplan, en utredning av hur coronan har påverkat ditt företags intäkter samt företagets bokslut från förra året. Bokslut krävs inte av enskilda näringsidkare som inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Coronabidragen ansöks i Taikes e-tjänst. 

Hur stort är coronabidraget?

Bidragsbeloppet är 8 000 eller 12 000 euro beroende på verksamhetens kostnader och omfattning. Du väljer beloppet som du ansöker om på ansökningsblanketten. Du kan också ansöka om båda beloppen. 

Bidraget kan användas till kostnader under 2021. Bidraget kan användas till och med 31.12.21.

Kan jag ansöka om coronabidrag ifall jag redan fått ett bidrag under en tidigare ansökningsomgång?

Ja, du kan ansöka. Vid bedömningen av bidragsbehovet beaktas dock eventuella tidigare beviljade coronastöd. 

För vilka kostnader kan jag få coronabidrag? 

Bidraget är avsett för kostnader som orsakas av företagarens verksamhet eller återstart av verksamheten under 2021 i ett läge där normal verksamhet är försvårad eller förhindrad på grund av corona. 

Ska jag ansöka stipendium som privatperson eller bidrag som företagare?

Om du är företagare, välj om du ansöker om stipendium eller bidrag. Om du behöver stöd för dina egna levnadskostnader, ansök stipendium som privatperson. Om du behöver stöd för företagets verksamhet, ansök bidrag som företagare. Ansökan om bidrag kräver FO-nummer.

• Stipendium beviljat till privatperson för konstnärlig verksamhet är skattefri inkomst. 

• Bidrag till företag är avsett för kostnader orsakade av företagets verksamhet. 

• Bidrag som beviljas företag är beskattningsbar inkomst. 

Frågor och svar om ansökningsblanketten

Vilken konstart ska jag välja? 

Välj den konstart som du huvudsakligen arbetar inom eller som ansökan gäller. Om ansökan inte passar inom någon konstart eller om det handlar om verksamhet inom kultursektorn, välj multikonst.

En hurdan plan över stödets användning krävs?

Berätta kortfattat hur du ska använda bidraget i din verksamhet som företagare. Planen kan vara en beskrivning av företagets verksamhet. Planen kan innehålla ett nytt projekt, men det är inte nödvändigt. 

Bidraget ska användas till kostnader orsakade av företagets verksamhet.

Min ansökan visar ansökt belopp 0 €

Det ansökta beloppet på din ansökan är ok, fastän det visas som 0 € på ansökningsblanketten. 

Vad ska jag fylla i vid punkten Ekonomins nyckeltal 2020?

Fyll i de uppgifter som du har. Punkterna för de uppgifter som du inte har kan du lämna tomma. 

Vad ska jag bifoga?

Bifoga föregående års bokslut till ansökan. Bokslut krävs inte av enskilda näringsidkare som inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

 

Senast ändrad: 30.06.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer