Frågor och svar om coronastipendierna

Svar på frågor om coronastipendieansökan som börjar 16 juni

Hur ansöker jag om coronastipendium?

Läs igenom utlysningen omsorgsfullt innan du fyller i ansökan. 

För ansökan behöver du en beskrivning av din tidigare verksamhet inom konst- eller kreativa branscher, en arbetsplan, en utredning av hur coronan har påverkat att ditt arbete och dina inkomster har minskat eller upphört. 

Coronastipendiet ansöks i Taikes e-tjänst. 

Hur stort är coronastipendiet?

Stipendiebeloppet är 6 000 euro och det är avsett för den sökandes egna arbete i tre månader. 

Kan jag samtidigt ha andra jobb? 

Annat tillfälligt avlönat arbete är tillåtet under stipendieperioden. Om du har ett heltidsjobb med månadslön kan du inte få coronastipendium. 

Kan jag ansöka om coronastipendium ifall jag redan har fått coronastipendium under tidigare ansökningsomgångar?

Ja, du kan ansöka. I besluten beaktas tidigare beviljade coronastipendier, eventuella bidrag beviljade av andra instanser, sökandenas regionala fördelning, genrer inom konstarterna, jämställdhet och likabehandling.

Till vilka kostnader kan jag använda coronastipendiet? 

Stipendiet är avsett för den sökandes levnadskostnader. 

Ska jag ansöka stipendium som privatperson eller bidrag som företagare?

Du kan ansöka stöd antingen som privatperson eller som företagare. 

Om du är företagare, välj om du ansöker om stipendium eller bidrag.

Om du behöver stöd för dina egna levnadskostnader, ansök stipendium som privatperson. 

Om du behöver stöd för företagets verksamhet, ansök bidrag som företagare. 

• Stipendium beviljat till privatperson för konstnärlig verksamhet är skattefri inkomst. 

• Bidrag till företag är avsett för kostnader orsakade av företagets verksamhet.

• Bidrag beviljat till företagare är beskattningsbar inkomst. 

Inverkar coronastipendiet på arbetslöshetsstöden?

För stipendieperioden går det i regel inte att få arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Du ska själv utreda detta med förmånens betalare (arbetslöshetskassan eller FPA).

Frågor och svar om ansökningsblanketten

Vilken konstart ska jag välja? 

Välj den konstart som du huvudsakligen arbetar inom eller som ansökan gäller. Om ansökan inte passar inom någon konstart eller om det handlar om verksamhet inom kultursektorn, välj multikonst.

Min ansökan visar ansökt belopp 0 €

Det ansökta beloppet på din ansökan är ok, fastän det visas som 0 € på ansökningsblanketten. 

En hurdan arbetsplan krävs?

Berätta kortfattat var du ska göra under stipendieperioden. Beskriv hur du tänker använda stipendiet för din egen yrkesverksamhet. Du kan genomföra ett projekt, men det är inte nödvändigt. Under stipendieperioden kan du upprätthålla din yrkeskunskap och planera kommande arbeten. Stipendiet kan användas t.ex. till att upprätthålla de egna yrkesfärdigheterna, planera kommande verksamhet, repetera, utöva konstnärligt eller kreativt arbete eller till verksamhet som stöder det. 

Efter beslutet

När betalas understödet in på kontot?

Besluten om coronastipendierna fattas fram till slutet av augusti. Stödet utbetalas i september. 

Kan coronastipendiets användningstid ändras?

Coronastipendiets användningstid är 1.9–31.12.2021. Användningstiden kan inte ändras, men du kan själv välja vilka månader du arbetar med stipendiet inom denna period. 

Stipendiets användning

Arbeta enligt planen som du presenterat. Du ska lämna in en redovisning över stipendiets användning fram till slutet av december. Redovisningsblanketten finns i e-tjänsten. Om din plan för stipendiets användning som du beskrivit i ansökan ändras, redogör för förändringarna i stipendiets redovisning. 

Senast ändrad: 30.06.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer