Vanliga frågor

Frågor om ansökning

Frågor om redovisning

Frågor om ansökning

Kan jag söka om finansiering från olika ställen (stiftelser, fonder) till ett och samma projekt?
Jo, det kan du, men ange då i din ansökan från vilka finansiärer du ansöker om medel till samma projekt.

Ska jag ansöka om stipendium som konstnär eller arbetsgrupp?
Som konstnär ansöker du om stipendium för att genomföra ett projekt enligt din egen arbetsplan. Om projektet genomförs av flera personer ska du ansöka om stipendium som arbetsgrupp. Då ska arbetsgruppens kontaktperson anges som sökande. För arbetsgruppens övriga medlemmar meddelas namn och födelsetid.

Hur ser en bra budget ut?
En bra budget framställer projekts intäkter och utgifter på ett realistiskt sätt. Ett för stort ansökningsbelopp gör projektet mindre trovärdigt. Det förutsätts också en viss andel av egen finansiering. Om det handlar om ett omfattande projekt, lönar det sig att ansöka om medel från flera olika ställen. Statsunderstödet kan inte täcka projektets samtliga kostnader utan särskild anledning. 

Hur bedömer jag andelen av eget arbete i projektstipendiets utgifter?
Du kan använda dig av konstnärsstipendiets belopp. Information om konstnärsstipendiet

Hur ser en bra ansökan ut?
En bra ansökan är koncis och återger tydligt arbetsplanen eller projektets idé. Budgeten ska vara realistisk och genomförbar. Ansökan ska innehålla de uppgifter som anges i utlysningsinformationen. En bra ansökan och sökandes tidigare verksamhet övertygar beslutsfattaren om att du är den rätta personen att genomföra projektet.

Hur försäkrar jag mig om att min ansökan är framme i tid?
Den ansökan ska skickas senast kl. 16 på sista ansökningsdagen.

Kontrollera sista ansökningsdagen från utlysningskungörelsen på webbsidorna.

Varför tar beslutsfattningen så lång tid?
Din ansökan handläggs i konstkommissionens, sektionens eller nämndens möte där förtroendevalda behandlar den. Årligen tar Taike emot närmare 14 000 ansökningar varav största delen är stipendieansökningar. Besluten kan fattas tidigast i januari efter att statens budgetförslag har godkänts.

Varför beviljades jag inte stipendium?
Besluten fattas enligt kollegial bedömning. Bedömningen påverkas också av andra inkomna ansökningarna till samma utlysning, vilka sedan jämförs med varandra.

I beslutsfattningen beaktas också regionala och språkliga aspekter samt de anslag som finns till förfogande. Även jämlik behandling av könen beaktas.

Besluten motiveras inte individuellt. Du kan läsa mera på sidan Beslutsfattning > Vad bygger besluten på.

Får jag ett skriftligt svar på min ansökan?
Alla sökande blir skriftligen informerade om beslutet i e-tjänsten.

Frågor om redovisning

Kan jag ändra på stipendiets användningsändamål eller användningstidpunkt? 
Ändringar ska anmodas separat i e-tjänsten.

I din anmodan om ändringar ska du ange:

  • Motiveringar för ändringen
  • En ny plan för användning av stödet eller användningstidpunkt
  • En specificerad budget
  • Om den ansökta förlängningen av stipendiet berör dess användningstid, frist för redovisning eller både och

Lämna in ansökan om ändring i god tid, senast i slutet av beviljningsåret. 

Kan jag överföra mitt stipendium till mitt företags konto? 
Nej, det kan du inte. Ett stipendium åt en privatperson är avsett för att täcka utgifterna för en privatperson i enlighet med ansökan. Stipendiet är skattefri inkomst åt en privatperson, vilket betyder att du inte kan överföra det till ett förenings eller företags konto. Om det i samband med redovisningen framgår att stipendiet har överförts till ett förenings eller företags konto, ska stipendiet betalas tillbaka till Taike.

Stipendiet åt vår arbetsgrupp används till arbetsutgifter enligt planen i ansökan och delas ut bland medlemmarna i arbetsgruppen. Är medlemmarna i arbetsgruppen skyldiga att betala skatt för det erhållna stipendiet? 
Nej, de är de inte, förutsatt att alla medlemmar i arbetsgruppen nämns i den ursprungliga ansökan. Förskottsinnehållning och lönebikostnader ska uppbäras från arvoden som betalas till utomstående. Arbetsgruppens kontaktperson bör spara betalningsverifikaten på andelarna som betalats till medlemmarna i arbetsgruppen för eventuell granskning. De behöver inte bifogas till redovisningen.

Jag kommer inte ihåg vad det stod min ansökan om arbetsplanen eller vem som var i arbetsgruppen. Kan jag ändå använda stipendiet för ändamålet x eller betala person x stipendium? 
Om du har lämnat in din ansökan elektroniskt, finns din ansökan i e-tjänsten. Eftersom stipendiet är skattefritt kan det endast betalas till de medlemmar i arbetsgruppen som anges i ansökan. Om du vill söka om ändring i stipendiets användningsändamål eller sammansättning av arbetsgruppen ska du göra det separat.

Vad ska jag göra om jag inte har använt stipendiet helt och hållet? 
Den del av stipendiet som inte använts ska betalas tillbaka till Centret för konstfrämjandes konto. Ett belopp under 100 euro behöver man inte betala tillbaka.

Hur ska kilometerersättningar anges i projektstipendiets redovisning?
Rimliga kilometerersättningar, exempelvis för transport av verk, kan godkännas som utgifter från projektstipendiet.
Kilometerersättning åt privatpersoner beräknas enligt reseersättningen 0,25 euro/km som kan avdras i beskattningen (Skatteförvaltningen 2019).

Senast ändrad: 05.02.2020

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer