Centret för konstfrämjandes (Taike) värden är

  • expertis
  • öppenhet
  • uppskattning.

 

 

Konst­världen
(kunderna och konstfältet)

Vi
(ämbetsverket och personalen)

Samhället
(medborgarna och stats­förvaltningen)

Expertis
"vår personal och våra verksamhet­sorgan är de bästa experterna inom sitt område"

 

Vi lyssnar på och förstår konstvärlden. Vi stöder och hjälper konstnärerna i att utveckla sitt arbete och sin inkomst. Vi bygger på vår egen expertis genom att skapa nätverk och föra en kontinuerlig dialog med övriga aktörer inom området.

Vi följer och förutser förändringar i verksamhets­miljön. Vi utvecklar ständigt vårt eget arbete och det kollegiala bedömnings­arbetet och sörjer för deras kvalitet.

Vi producerar och distribuerar information för att utveckla den offentliga finansieringen och strukturerna. Vi tar själva aktivt del i diskussionen om konstens ställning i samhället och om Taikes roll i statsförvaltningen.

Öppenhet
"vår verksamhet grundar sig på öppenhet och förtroende"

Vi sörjer för tydligheten, transparensen och likabehandlingen i anknytning till vår understöds­verksamhet. Vi för en öppen dialog med konstnärer och konstexperter om våra utvecklingsbehov.

Vi främjar öppen förvaltning och en transparent besluts­fattnings­process. Vi motiverar våra beslut. Vår arbetsatmosfär är öppen och informationsflödet fungerar. Våra processer och ansvarsdelningar är tydliga.

Vi för en äkta och öppen dialog med både ministeriet och riksdagen. Vi rapporterar öppet om vår verksamhets genomslagskraft. Vår verksamhet har tydliga målsättningar och mätare.

Uppskattning
"vi uppskattar varandra och konsten som vi arbetar med"

Vi uppskattar kreativitet och friheten att skapa konst. I vår verksamhet beaktar vi konstarternas olika behov. Vi tar emot respons för att bättre tjäna konstnärer och övriga konstaktörer.

Vi uppskattar varandras och våra samarbetspartners kunnande. Vi arbetar för att förbättra konstens och konstnärernas ställning i samhället. Vi uppmuntrar och tackar varandra.

Vi arbetar för att försvara rättigheten till att skapa och uppleva konst. Vi sörjer för tillgången till och tillgängligheten av konst samt dess regionala omfattning.

 

Senast ändrad: 12.07.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer