Taustakuva

Filmkonst

Bra berättelser är en del av vår kultur, filmen är ett överlägset sätt
att berättä dem.

- Matti

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 01.09.2016

Kommissionen för audiovisuell konst

Kommissionen för audiovisuell konst fattar beslut om stipendier och pris för filmkonst, mediekonst samt ljus- och ljudkonst, samt ger sakkunnigutlåtanden.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Kommissionen för audiovisuell konst 2019–20

Ordförande

Dag Andersson, verksamhetsledare, Kimito

Vice ordförande

Tellervo Kalleinen, konstnär, Helsingfors

Medlemmar

Simo Alitalo, ljudkonstnär, Åbo
Maija Blåfield, mediekonstnär, Helsingfors
Katja Gauriloff, filmregissör, Rovaniemi
Janne Nabb, bildkonstnär, Övermark
Marjaana Rantama, scenograf, Borgå
Mika Ronkainen, filmregissör, Uleåborg
Tülay Schakir, bildkonstnär, Helsingfors
Antti Selkokari, filmkritiker, Helsingfors
Jenni Ukkonen, chef för teaterdistribution, Helsingfors

Föredragande

Sari Ilmola, specialsakkunnig

Rådgivning

Tuija Hirvinen, planerare

Senast ändrad: 12.12.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer