Taustakuva

Filmkonst

Bra berättelser är en del av vår kultur, filmen är ett överlägset sätt
att berättä dem.

- Matti

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 01.09.2016

Statspriser

Grunderna för beviljan av statspris

Priset kan beviljas åt en konstutövare eller en arbetsgrupp bestående av två eller flera konstutövare som en erkänsla för förtjänstfullt arbete eller prestation som fullbordats under de tre senaste åren inom ifrågavarande konstart.

Priset kan även beviljas åt en konstutövare för en långvarig och förtjänstfull verksamhet för att främja konstarten i fråga. Därutöver kan priset även beviljas åt en förening eller annan sammanslutning som är verksam inom konstarten.

Senast ändrad: 03.07.2019

Statspriser

Statspris till 14 meriterade konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser för arkitektur, barnkultur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik samt scenkonst. Statspriset...

Läs mer

Statspris till 16 konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser i arkitektur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik, scenkonst samt seriekonst. Varje statspris...

Läs mer

Foley-artisten Heikki Kossi fick statspriset i filmkonst

Kommissionen för audiovisuell konst tilldelade året 2017 statspris i filmkonst till foley-artisten Heikki Kossi. Priset delades ut av kulturminister Sampo Terho. Priset på 14 000 euro betalas ur...

Läs mer

Statspriset i filmkonst går till regissören Juho Kuosmanen, producenten Jussi Rantamäki och fotografen J-P Passi

Priset som beviljas av statens audiovisuella konstkommission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på onsdagen i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Dokumentärregissören Markku Heikkinen fick statspriset i filmkonst

Priset som beviljas av statens audiovisuella konstkommission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på onsdagen i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Statspriset i filmkonst till filmfestivalen i Sodankylä

Statens filmkonstkommission belönade filmfestivalen i Sodankylä för högklassigt program och värnande om filmkonsten. Nästa år firar festivalen 30-årsjubileum.

Läs mer

Skådespelare Laura Birn fick statspriset för filmkonst

Statspriset för filmkonst som beviljats av filmkonstkommissionen delades ut av kulturminister Paavo Arhinmäki i Ständerhuset den 1 november. Priset är 15 000 euro och det tilldelas ur tipsvinstmedel.

Läs mer

Minister Arhinmäki delade ut statsprisen för film-, bild-, och fotokonst

Statens filmkonstkommission har beviljat statspriset för filmkonst 2012 till arbetsgruppen för dokumentärfilmen Kovasikajuttu: producenten Sami Jahnukainen, filmregissörerna Jukka Kärkkäinen och...

Läs mer

Stefan Wallin delade ut statsprisen för film-, bild-, och fotokonst

Statens filmkonstkommission har beviljat statspriset för filmkonst till filmregissören Saara Cantell och filmfotografen Marita Hällfors. Statens bildkonstkommission har beviljat statspriset för...

Läs mer

Statspriser 2008 till Matti Kassila, Kristiina Uusitalo, Arkkitehtityöhuone APRT och Elina Brotherus

Undervisningsministeriets överdirektör Riitta Kaivosoja överräckte statsprisen 2008 för filmkonst, bildkonst, byggnadskonst och fotokonst den 29 september i Helsingfors.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer