Taustakuva

Södra Savolax

© Toni Malin
Senast ändrad: 28.08.2016

Konstkommission

Södra Savolax konstkommission är ett av Centret för konstfrämjandes regionala expertorgan. Dess verksamhetsområde är landskapet Södra Savolax.

Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier och barnkulturstipendier till konstnärer verksamma inom regionen. Den delar årligen ut Södra Savolax konstpris. Därtill deltar kommissionen som expertorgan i Taikes strategiarbete och ger expertutlåtanden.

Konstrådet utnämner kommissionens medlemmar och ordförande för tvåårsperioder. Medlemmar i andra statliga eller regionala konstkommissioner eller externa experter kan också delta i den kollegiala bedömningen av stipendieansökningar.

Södra Savolax konstkommission 2021–2022

Ordförande

Marja Ikonen, planerarlärare i musik, Rantasalmi

Medlemmar

Elisa Hillgén, ljuskonstnär, S:t Michel
Lauri Nykopp, konstnär, Hirvensalmi
Satu Piispa-Hakala, författare, S:t Michel
Ilmo Pokkinen, rektor, S:t Michel
Jari Pylväinen, skådespelare, Rantasalmi
Paula Ruuttunen, keramiker, formgivare, S:t Michel

Föredragande

Hanna Susitaival, specialsakkunnig

Rådgivning

Tuija Kivilinna, planerare

Södra Savolax konstkommission 2019–2020

Ordförande

Marja Ikonen, lärare i musik med planeringsansvar, Rantasalmi

Medlemmar

Jarkko Liutu, bildkonstnär, Nyslott
Eino Logrén, kantor och organist, Punkaharju
Jari Pylväinen, skådespelare, Nyslott
Paula Ruuttunen, keramiker, S:t Michel
Maisa Tikkanen, bild- och textilkonstnär, Kulennoinen

Senast ändrad: 01.04.2022

Kontakt

Joensuubyrån
Kauppakatu 11
80100  Joensuu
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Joensuu Senast ändrad: 02.07.2019