Taustakuva

Tavastland

© Janica Soppela
Senast ändrad: 28.08.2016

Konstkommission 

Tavastlands konstkommission är ett av Centret för konstfrämjandets regionala expertorgan. Dess verksamhetsområden är Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands landskapsområden.

Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier och barnkulturstipendier till konstnärer verksamma inom regionen. Den delar årligen ut Tavastlands konstpris. Därtill deltar kommissionen som expertorgan i Taikes strategiarbete och ger expertutlåtanden.

Konstrådet utnämner kommissionens medlemmar och ordförande för tvåårsperioder. Medlemmar i andra statliga eller regionala konstkommissioner eller externa experter kan också delta i den kollegiala bedömningen av stipendieansökningar.

Tavastlands konstkommission 2019–20

Ordförande

Risto Autio, skådespelare, Tavastehus

Medlemmar

Tapani Bagge, författare, Tavastehus
Anni Henriksson, bildkonstnär, Lahtis
Petri Komulainen, musiker, Lahtis
Satu Loukkola, skulptör, Järvelä
Johanna Rajala, lärare med planeringsansvar, Lahtis
Tiina Salmi, bildkonstnär, Lahtis
Timo Väänänen, musiker, Lahtis

Föredragande

Ulla Lassila, specialsakkunnig

Rådgivning

Laura Pajunen, planerare

Senast ändrad: 10.01.2020

Kontakt

Kouvolabyrån
Kauppamiehenkatu 4
45100  Kouvola
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Kouvola Senast ändrad: 02.07.2019