Taustakuva

Mellersta Finland

© Matti Myller
Senast ändrad: 28.08.2016

Keski-Suomi

Keski-Suomessa toimii yksi Taiken alueellisista asiantuntijaelimistä, Keski-Suomen taidetoimikunta. Toimikunta päättää Taiken alueiden apurahoista omalla alueellaan ja jakaa vuosittain Keski-Suomen taidepalkinnon.

Keski-Suomessa toimii myös Taiken läänintaiteilijoita taiteen edistämisen projekteissa.

Katso projektit ja tapahtumat vasemmalta.

Katso asiakaspalvelun yhteystiedot oikealta.

Henkilöstön yhteystiedot löydät henkilöhausta.

Senast ändrad: 05.05.2021
Keski-Suomen työskentely- ja kohdeapurahat vuodelle 2022

Keski-Suomen taidetoimikunta jakoi työskentely- ja kohdeapurahoja yhteensä 180 000 euroa. Työskentelyapurahan sai 13 taiteilijaa. Hakijoita oli 79. Kohdeapurahoja jaettiin 13 taiteilijalle tai...

Läs mer

960 000 euro fördelades i visningsstipendier för bildkonst

Stipendium beviljades till 80 konstnärer för sex månaders konstnärligt arbete. Antalet ansökningar var 1167. Stipendiet är på 12 000 euro.

Läs mer

Nomineringen av kandidater till konstkommissionerna har inletts

Centret för konstfrämjande (Taike) ber att få förslag på medlemmar till statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna senast 15 maj.

Läs mer

2,7 miljoner euro delades ut i biblioteksstipendier

Biblioteksstipendienämneden för författare och översättare har fördelat stipendier på sammanlagt 2 700 000 euro för 2022. Inom skönlitteratur beviljades 2 435 000 euro. 192 författare och 53...

Läs mer

Festivalbidrag för 2022

Taike fördelade 2 233 000 euro till festivaler som arrangeras 2022. Totalt 88 festivalarrangörer beviljades bidrag. Antalet sökande var 135.

Läs mer

Taike kehittää taiteilijoiden työhyvinvointia | Tiedote

Taiteen edistämiskeskuksessa (Taike) käynnistyi projekti, jonka tarkoituksena on erityisesti freelancereina toimivien ammattitaiteilijoiden työhyvinvoinnin kehittäminen. Tavoitteeseen pyritään...

Läs mer

Konstnärer ser positivt på framtiden – tilltro till det egna skapandet, påverkansmöjligheter och konstnärskapet grund för optimism

Konst- och kulturbarometern visar att konstnärer har en optimistisk syn på framtiden, men oro över utkomsten och den egna orken försämrar välbefinnandet. Resultaten från barometern diskuteras 7...

Läs mer

Taikes projektsipendier för 2022

Uppgifterna uppdateras på den här sidan enligt kommissionernas tidtabell.

Läs mer

Taikes specialbidrag för 2022

Uppgifterna uppdateras på den här sidan enligt kommissionernas tidtabell.

Läs mer

Projektstipendier för främjande av kulturell mångfald 2022

De beviljade projektstipendierna uppgick till totalt 173 000 euro. 28 sökande fick stipendium. Antalet ansökningar var 238.

Läs mer

Kontakt

Jyväskyläbyrån
Keskustie 20 C 32
40100  Jyväskylä
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Taiken henkilöstö Jyväskylässä Senast ändrad: 01.07.2019