Taustakuva

Mellersta Finland

© Matti Myller
Senast ändrad: 28.08.2016

Konstkommission 

Mellersta Finlands konstkommission är ett av Centret för konstfrämjandes regionala expertorgan. Dess verksamhetsområde är landskapet Mellersta Finland.

Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier och barnkulturstipendier till konstnärer verksamma inom regionen. Den delar årligen ut Mellersta Finlands konstpris. Därtill deltar kommissionen som expertorgan i Taikes strategiarbete och ger expertutlåtanden.

Konstrådet utnämner kommissionens medlemmar och ordförande för tvåårsperioder. Medlemmar i andra statliga eller regionala konstkommissioner eller externa experter kan också delta i den kollegiala bedömningen av stipendieansökningar.

Mellersta Finlands konstkommission 2021–2022

Ordförande

Mikko Auerniitty, fotokonstnär, Jyväskylä

Medlemmar

Aino Kajaniemi, textilkonstnär, Jyväskylä
Pekka Kostiainen, tonsättare, körledare, Jyväskylä
Jarmo Laaksonen, planerarlärare, Vaajakoski
Kristiina Lempiäinen-Trzaska, bildkonstnär, Jyväskylä
Hanna Liinoja, skådespelare, Jyväskylä
Tanja Rasi, verksamhetsledare, Jyväskylä
Ville-Juhani Sutinen, författare, översättare, Jyväskylä

Föredragande

Sari Ilmola, specialsakkunnig

Rådgivning

Eija Räsänen, planerare

Mellersta Finlands konstkommission 2019–20

Ordförande

Katri Alatalo, författare, Saakoski

Medlemmar

Jonas Hakaniemi, formgivare, Jyväskylä
Pekka Kostiainen, tonsättare, Jyväskylä
Jarmo Laaksonen, lärare med planeringsansvar, Jyväskylä
Mikko Hietaharju, fotokonstnär, Jyväskylä
Virpi Lehto, bildkonstnär, Joutsa
Hanna Malmivaara-Liinoja, skådespelare, Jyväskylä
Tanja Rasi, verksamhetsledare (pens.), Jyväskylä

Senast ändrad: 28.05.2021

Kontakt

Jyväskyläbyrån
Keskustie 20 C 32
40100  Jyväskylä
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Jyväskylä Senast ändrad: 02.07.2019