Taustakuva

Litteratur

Framförallt alla de världrar ich de resor som människan kan göra endast inom sig själv.

- Katariina

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Litteraturkommissionen

Statens litteraturkommission delar årligen ut konstnärsstipendier för ca 2 miljoner euro. 90 författare och 16 översättare arbetar som stipendiater. Av dem har 45 ett femårigt och 33 ett treårigt stipendium, de övriga har ettåriga och halvåriga stipendier.

Litteraturkommission utfärdar årligen ett förslag till undervisnings- och kulturministeriet om skönlitteraturen som skulle tas till köpstödsförteckningen. Till förteckningen väljer litteraturkommissionen ut inhemsk skönlitteratur, översättningslitteratur, barn- och ungdomsböcker, serier, litteratur på samiska, litteraturvetenskap samt ljudböcker.

Litteraturkommissionen bestämmer årligen vem som skall tilldelas litteraturens statspris och översättarnas statspris. För undervisnings- och kulturministeriet tar kommissionen ställning till ansökningar för konstnärspensioner och författarhus.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Litteraturkommissionen 2021-22

Ordförande

Vesa Haapala, författare, Vanda

Vice ordförande

Maria Turtschaninoff, författare, Karis

Medlemmar

Marjo Heiskanen, författare, Helsingfors
Koko Hubara (tills 1.12.2021), författare, journalist, Helsingfors
Johanna Hulkko (från 1.12.2021), författare, Nokia
Maria Laakso, litteraturforskare, Tammerfors
Jyrki Lappi-Seppälä, översättare, Helsingfors
Antti Salminen, professor, författare, Ylöjärvi
Lotta Toivanen, översättare, Helsingfors
Jouni Tossavainen, författare, kritiker, Kuopio
Pauliina Vanhatalo, författare, Brahestad

Föredragande

Ansa Aarnio, specialsakkunnig

Rådgivning

Silja Kulmala, planerare


Litteraturkommissionen 2019–20

Ordförande

Anneli Kanto, författare, Tammerfors

Medlemmar

Kristiina Drews, översättare, Helsingfors
Maria Laakso, forskardoktor, Tammerfors
Peter Mickwitz, författare, Helsingfors
Jusa Peltoniemi, dramaturg, Fiskars
Alexandra Salmela, författare, Tammerfors
Eino Santanen, författare, Helsingfors
Jouni Tossavainen, författare, Kuopio
Maria Turtschaninoff, författare, Karis
Pauliina Vanhatalo, författare, Brahestad

Senast ändrad: 26.10.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer