Taustakuva

Litteratur

Framförallt alla de världrar ich de resor som människan kan göra endast inom sig själv.

- Katariina

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Nämnden för stipendier för författare och översättare

Författarnas och översättarnas stipendienämnd ger årligen stipendier och bidrag åt författare och översättare för skapande arbete. Stipendierna har kunnat ansökas från och med år 1964 på basen av att verken går att låna gratis från offentliga bibliotek. Bidrag beviljas åt författare och översättare vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet. Bidrag beviljas inte på grund av lån, utan de är behovsprövade.

Stipendiesumman utgör 10 procent av bibliotekens bokinköp under föregående år. År 2019 tilldelades ca 360 författare och översättare en summa på totalt ca 2,7 miljoner euro. Faktalitteraturens andel av summan är tio procent, ca 270 000 euro.

Undervisnings- och kulturministeriet utnämner nämndens medlemmar för en treårsperiod.

Nämnden för stipendier för författare och översättare 2021–2023

Ordförande

Siri Kolu, författare, Vanda

Vice ordförande

Lassi Saressalo, FD, docent, Åbo

Medlemmar

Helene Bützow, översättare till finska, Helsingfors
Vilja-Tuulia Huotarinen, författare, Helsingfors
E. L. Karhu, dramatiker, Helsingfors
Kai Myrberg, ledande forskare, Helsingfors
Terhi Pietiläinen, museichef, Kotka
Peter Sandström, författare, Åbo
Helena Waris, författare, Vitsiälä

Suppleanter

Petri Tamminen, författare, Vääksy
Päivi Kosonen, FD, docent, Åbo
Sirkka-Liisa Sjöblom, översättare till finska, Helsingfors 
Markus Leikola, författare, Helsingfors
Hinriikka Lindqvist, verkställande direktör, Helsingfors
Tuula Uusi-Hallila, lektor, Helsingfors
Markku Heikkilä, tiedeviestinnän päällikkö, Uleåborg
Jolin Slotte, författare, Sjundeå
Jyri Pekka Mäkelä, författare, Helsingfors

Föredragande

Ansa Aarnio, specialsakkunnig

Sektionen för facklitteratur

Lassi Saressalo, ordförande
Markku Heikkilä
Kai Myrberg 
Terhi Pietiläinen
Seppo Raudaskoski

Sektionen för skönlitteratur

Siri Kolu, ordförande
Helene Bützow
Vilja-Tuulia Huotarinen
E. L. Karhu
Jyri Pekka Mäkelä
Markus Leikola
Peter Sandström
Petri Tamminen
Helena Waris

Arbetsgruppen för översättningslitteratur

Helene Bützow
Helinä Kangas
Sampsa Peltonen
Sirkka-Liisa Sjöblom
Senast ändrad: 12.02.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer