Taustakuva

Litteratur

Framförallt alla de världrar ich de resor som människan kan göra endast inom sig själv.

- Katariina

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Statspriser

Grunderna för beviljan av statspris

Priset kan beviljas åt en konstutövare eller en arbetsgrupp bestående av två eller flera konstutövare som en erkänsla för förtjänstfullt arbete eller prestation som fullbordats under de tre senaste åren inom ifrågavarande konstart.

Priset kan även beviljas åt en konstutövare för en långvarig och förtjänstfull verksamhet för att främja konstarten i fråga. Därutöver kan priset även beviljas åt en förening eller annan sammanslutning som är verksam inom konstarten.

Senast ändrad: 03.07.2019

Statspriser

Statspris till 13 meriterade konstnärer och konstsammanslutningar

Statens konstkommissioner har tilldelat statspriserna 2021 till meriterade konstnärer, arbetsgrupper och konstsammanslutningar.

Läs mer

Statspris till 14 meriterade konstnärer och konstsammanslutningar

Statens konstkommissioner har fördelat statspriserna 2020 till meriterade konstnärer och konstsammanslutningar.

Läs mer

Statspris till 14 meriterade konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser för arkitektur, barnkultur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik samt scenkonst. Statspriset...

Läs mer

Statspris till 16 konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser i arkitektur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik, scenkonst samt seriekonst. Varje statspris...

Läs mer

Förlagsredaktören Harri Haanpää och översättaren Sari Karhulahti fick Statspriset i litteratur

Statens litteraturkommission tilldelade året 2017 statspris i litteratur till förlagsredaktören Harri Haanpää och översättaren Sari Karhulahti. Priset delades ut av kulturminister Sampo Terho....

Läs mer

Författarna Aino Havukainen, Sami Toivonen och Kalle Veirto fick statspriser i barnkultur

Aktörer inom barnkultur belönades med statspriset för barnkultur. Statspriset gick till författarna och illustratörerna Aino Havukainen och Sami Toivonen samt författaren Kalle Veirto. Minister...

Läs mer

Statspriset i litteratur går till författaren Johan Bargum och statspriset för översättare till Reita Lounatvuori

Statens litteraturkommission tilldelade året 2016 statspris i litteratur till författare Johan Bargum och översättare Reita Lounatvuori. Priset som beviljas av statens litteraturkomission delades...

Läs mer

Hannu Väisänen erhöll statspriset i litteratur Jyrki Lappi-Seppälä statspriset för översättare

Statens litteraturkommission tilldelade året 2015 statspris i litteratur till författare-bildkonstnär Hannu Väisänen för hans förtjänstfulla och mångsidiga arbete inom litteraturens område....

Läs mer

Statsprisen i litteratur erhölls av Andelslaget Poesia och översättaren Riina Vuokko

Statens litteraturkommission har beviljat statspris i litteratur för år 2014 åt Andelslaget Poesia och översättare Riina Vuokko. Prisen, båda värda 15 000 euro, delades ut av kultur- och...

Läs mer

Monika Fagerholm och Liisa Ryömä tilldelades statsprisen för litteratur

Statens litteraturkonstkommission har beviljat statsprisen för litteratur för år 2013 till författaren Monika Fagerholm och översättaren Liisa Ryömä. Prisen på 15 000 euro delades ut av kultur- och...

Läs mer

Statsprisen i litteratur till författaren Tuula Kallioniemi och översättaren Juhani Salokannel

Statens litteraturkommission har tilldelat statspriset för litteratur 2012 till författaren Tuula Kallioniemi och översättaren Juhani Salokannel. Prisen på 15 000 euro delades ut av kultur- och...

Läs mer

Statsprisen i litteratur till författaren Kristina Carlson och översättaren Tarja Roinila

Statsprisen i litteratur beviljas som erkänsla för förtjänstfullt arbete som blivit färdigt under de senaste tre åren eller för långvarig och förtjänstfull verksamhet till förmån för litteraturen.

Läs mer

Statsprisen för litteratur till Daniel Katz och Juhani Lindholm

Statens litteraturkommission har tilldelat statspriset för litteratur till författaren Daniel Katz och översättaren Juhani Lindholm. Prisen på 15 000 euro utdelades av kultur- och idrottsminister...

Läs mer

Statsprisen för litteratur till Rakel Liehu och Kristiina Rikman

Statens litteraturkommission har tilldelat statspriset för litteratur till författaren Rakel Liehu och statens översättarpris till översättaren Kristiina Rikman.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer